LORETA DUCHOVNÍ

Akce pro poutníky

 

PROSINEC 2017 / LEDEN 2018

  

6. prosince - Večery u kapucínů. Již 76. benefiční koncert se koná tradičně první listopadovou středu od 19 hodin v barokním refektáři kapucínského kláštera naproti Loretě. Během večera vystoupí s programem nazvaným "Když prší štěstí ..." pěvecký sbor Motýli Šumperkpod vedením sbormistryně Heleny Stojaníkové. Výtěžek benefice podpoří Salesiánskou asociaci Dona Bosca, která školí a vysílá mladé lidi na dobrovolnou službu. Jejich prostřednictvím tak pomáhá nejchudším dětem a mládeži na celém světě.

BOHOSLUŽBY U KAPUCÍNŮ A V LORETĚ O VÁNOCÍCH 2017

neděle 24. prosince - 4. adventní neděle - mše sv. v 8.30 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
Vigilie slavnosti Narození Páně - v 16.00 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
pondělí 25. prosince - slavnost Narození Páně  - mše sv. v 10.00 a v 18.00 v kostele Narození Páně (Loreta)
úterý 26. prosince - svátek sv. Štěpána - mše sv. v 8.30 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
středa 27. prosince - svátek sv. Jana - mše sv. v 8.30 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
čtvrtek 28. prosince - svátek Mláďátek - mše sv. v 8.30 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
pátek 29. prosince - pátý den v oktávu Narození - mše sv. v 8.30 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
neděle 31. prosince - svátek sv. Rodiny - mše sv. v 8.30 a v 16.00 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
pondělí 1. ledna 2018 - slavnost P. Marie - mše sv. v 8.30 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
mše sv. v 18.00 v kostele Narození Páně (Loreta)
sobota 6. ledna - slavnost Zjevení - mše sv. v 8.30 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
neděle 7. ledna - svátek Křtu Páně - mše sv. v 8.30 v kostele P. Marie Andělské (u kapucínů)
mše sv. v 18.00 v kostele Narození Páně (Loreta)

 

 
mass4m 

 

>> mohlo by vás také zajímat

 

Pravidelné bohoslužby 

 
MŠE SVATÉ:
 

v neděli  - 18:00 v kostele Narození Páně

Číst dál...

Individuální poutní mše

mass1m

Plánujete pouť do Prahy s knězem a chtěli byste v Loretě slavit mši svatou a připojit se tak k zástupu poutníků, kteří již bezmála čtyři století na toto místo modlitby přicházejí? Bratři kapucíni vám v tom rádi vyjdou vstříc.

Číst dál...

Kostel Narození Páně


IMG 3288Do stavebního vývoje Pražské Lorety zasáhla v 1. pol. 18. století významná rodina architektů – Dientzenhoferové. Starší Kryštof započal dvoufázovou přestavbu kostela a navrhl západní průčelí celého komplexu, které po jeho smrti r. 1722 dokončil s drobnými úpravami jeho syn Kilián Ignác (je také autorem řešení terasy s balustrádami před průčelím). Kryštofův nevlastní syn J. J. Aichbauer dokončil r. 1735 závěrečnou přestavbu kostela, kterou financovala (stejně jako většinu vnitřního vybavení) Marie Markéta hraběnka Waldsteinová, roz. Czernínová z Chudenic.

Číst dál...

Santa Casa

letni casaMálokdo ví, že malá zdobená kaple uprostřed arkádového dvora Lorety je vlasně tou skutečnou loretou v pravém smyslu toho slova. Tato kaple, zvaná také "Loretánský domek" nebo někdy "Svatá Chýše" představuje „pravou podobou“ (lat. vera effigies) italského vzoru - kaple v italském Loretu. V barokním výkladu se skrze vnější podobu předmětu kultu přenáší její „sacrum“. Proto je tolik uctívaných kopií gotických soch nebo slavných obrazů z poutních míst.

Položením základního kamene k domku 3. června 1626 byla započata historie celého poutního místa. První patronkou a zakladatelkou byla Benigna Kateřina z Lobkowicz, která jako architekta kaple zvolila vídeňského Itala G. B. Orsiho. Stavbu vysvětil 25. března 1631 pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch kardinál hrabě z Harrachu.

Číst dál...

Úcta k Panně Marii Loretánské

casa

 Loretánský domek – Santa Casa – je stavba, která původně stála v palestinském Nazaretu a byla svědkem tajemného a posvátného okamžiku Vtělení, kdy archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že počne z Ducha svatého, a kdy se jednorozený Boží Syn stal v jejím lůně člověkem. Zde pak svatá Rodina přebývala po návratu z egyptského vyhnanství a Maria tu žila až do Kristovy smrti. Mariánský domek se stal záhy uctívaným místem křesťanů a následně i terčem opakovaných útoků saracénů. Nejnovější výzkumy prokazují, že tři stěny Casy, přiléhající původně ke skále, byly r. 1291 zásluhou poutníků rozebrány a po jednotlivých částech přepraveny lodí nejdříve do dnešní Dalmácie a později, r. 1294, do Loreta poblíž italské Ancony. Zdá se, že jméno rodiny Angeli, která stála v pozadí transferu domku ze Svaté země, dala časem vzniknout legendě o zázračném přenesení prostřednictvím andělů (což se často obráží v dílech výtvarného umění).

Číst dál...

Z pouti na památku

 

0001Ať už k nám přicházíte jako turisté, abyste obdivovali dovednost a um barokních architektů, malířů, sochařů a zlatníků, nebo jste poutníci, kteří přicházejí na místo modlitby, nebo jako hudbymilovní návštěvníci koncertů, je vám většinou společné přání odnést si domů na památku nějakou drobnost, která by vám návštěvu Lorety připomínala. Proto je tu náš muzejní stánek v 1. patře ambitu, nedaleko vchodu do trezorové místnosti klenotnice.
Číst dál...

poutniMájové poutě v Loretě

Srdečně vás zveme na sobotní májové poutě do loretánského kostela Narození Páně. Mše svaté začínají v 18 h a budou hudebně doprovázeny různými sbory. Po bohoslužbě můžete prožít loretánské litanie s průvodem v ambitu.

Číst dál...