pasijeLidová PAŠIJOVÁ HRA

28. dubna v 15.00
O druhé neděli velikonoční jste zváni k účasti na Pašijové hře na náměstí před Loretou. Nenechte si ujít toto působivé Zrcadlo umučení a Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista! Divadlo doprovodí loretánská zvonohra. Hrají zbraslavští farníci, ochotníci a několik profesionálů. Vstup do Lorety nebude během představení nijak omezen.

 

Poselství, které plyne z Umučení a Vzkříšení Ježíše Krista je trvalé. Nenastala dosud doba, v níž by tento základní příběh Nového zákona neměl co říci ke stavu lidské společnosti po stránce, jak duchovní, tak i světské. Krom toho české lidové pašije jsou jedním z mnoha kořenů českého divadla. Ježíšův pašijový příběh je příběhem o smrti a životě, o porážce a vítězství. Můžeme ho s dojetím sledovat, nebo k němu s obdivem vzhlížet. Podstatné je ale to, že jde také o příběh našeho života. Ježíšova smrt se týká naší smrti a jeho vítězství je příslibem vítězství i pro nás.

pasije2

Pašijové vyprávění si žádá, abychom do něj vstoupili. Nejde o to předvést příběh druhým pro podívanou. Využijme toho, že divadlo je interaktivní umění. Jistě namítnete: naše pragmatická současnost nám velí intelektuální odstup, naše zkušenosti kritičnost. Ale existuje také druhá cesta. Vzít příběh o smrti a o životě smrtelně vážně a osobně do něj vstoupit. Provázanost a návaznost kulturní tradice židovské, antické a křesťanské je spoluurčujícím zdrojem kultury především evropské. Vědomé i podvědomé vztahování se k těmto základům provází většinu podstatných uměleckých výkonů minulosti i současnosti. A pokud jde o nás, kteří se na inscenování Pašijí v dobových kostýmech a v ozvučeném plenéru loretánského předkostelí chystáme podílet, ztotožňujeme se se slovy Opovědníka (průvodce pašijemi): Neděláme to pro naši chválu, ale pro čest Boha a jeho věčnou slávu.

Spolek Zbraslavské pašije ve spolupráci s městskou částí Praha 1, Zbraslavskou kulturní společností a pražskou Loretou uvádí:

Lidová PAŠIJOVÁ HRA

na podkladě lidových her z Vlastiboře, Vamberka a Železného Brodu

Hudba: František Štěrbák
Scéna: Tomáš Šamárek
Choreografie: Veronika Všetičková
Ozvučení: agentura PRO MUSIC s.r.o.
Technická spolupráce: Vladimír Košata

Režie: Oldřich Vlček

pasije2a

Osoby a obsazení:

JEŽÍŠ NAZARETSKÝ: Radúz Mácha
 
PETR: Milan Čejka
JAN: Aleš Čejka
JIDÁŠ: Miroslav Šnajdr
ONDŘEJ: Alois Tomeček
JAKUB: Jiří Mašek
FILIP: Filip Damek
BARTOLOMĚJ: Zdeněk Chupík
MATOUŠ: Ivan Hačkajlo
TOMÁŠ: Marek Doležal
JAKUB ALFEŮV: Tomáš Kulveit
ŠIMON ZELÓTES: Petr Megela
JUDA JAKUBŮV: Jan Šulc
 
MARIA, matka: Simona Postlerová
 
MAŘÍ MAGDALENA: Lucie Žáčková
MARTA: Marie Stříteská
VERONIKA: Pavla Beretová,                                                          
                     Líba Vedralová                                                  
DÍVKA od ohně: Božena Osvaldová
DÍVKA od pípy: Veronika Všetičková
                          Marie Šamárková
SMĚNÁRNÍCI: Jaroslav Kára
                       Jan Zemánek
VOJÁCI: Jan Zemánek, Štěpán Malík,
Michal Podrazský, Zdeněk Nuc
HLASATEL: Petr Pelzer
ĎÁBEL: Tomáš Šamárek
SMRT(ka): Jana Pidrmanová
ANDĚL: Jaromíra Mílová, Pavla Beretová
JORAM: Marek Holý
ANNÁŠ: Zdeněk Beránek
KAIFÁŠ: Rudolf Stärz
 
PILÁT PONTSKÝ: Jan Novotný
 
HAMATA: Toman Šmejkal
NANDAVER: Vlastimil Přáda
MALCHUS: Václav Šamárek, Tomáš Vonšovský
ŠIMON CYRÉNSKÝ: Filip Toušek
JOSEF Z ARIMATIE: František Pondělíček
                                         Zdeněk Nuc
DISMAS : Patrik Zapletal
JISMAS : Štěpán Malík
 
OPOVĚDNÍK: Oldřich Vlček
PÍSAŘ: Jiří Svoboda, Jaroslav Kára
LID A ŽENY JERUZALÉMSKÉ:
Marie Čejková, Lída Hačkajlová, Irena Kovářová, Janeta Šamárková, Lída Malá  
a další farníci
pasije3
pasije3a
pasije3b
pasije4
pasije5
pasije6
pasije7