zvony1Koncerty zvonohry

pro návštěvníky

PROGRAM NA KVĚTEN 2017

Spojte svou návštěvu Lorety se zajímavým hudebním zážitkem!

 

Naši carillonéři pro vás hrají o nedělích a svátcích krátké skladby na tento v Čechách unikátní hudební nástroj. Poslouchat můžete i venku před Loretou na náměstí, ovšem mnohem intenzivnější je hudební zážitek zevnitř - stojíte-li v nádvoří Lorety. Zvonohra totiž byla navržena tak, aby hrála poutníkům shromážděným kolem Santa Casy.

Pondělí 1. května – sv. Josefa Dělníka a P. Marie 

15:00 hod.  

Duchovní píseň „Dělníku Boží“
Adam z Halle: Hélas
Anonym z Liuzzi: O divina virgo
Neidhardt te Reuental: Jarní
Marco Uccellini: Sinfonia
Jan Křtitel Kuchař: Adagio
Charles Gounod: Ave Maria
Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
 

hraje Radek Rejšek

Neděle 7. května

15:00 a 16.00 hod.

Improvizace na velikonoční nápěvy

hraje Marek Valášek

Neděle 14. května

15:00 hod.

Jan Josef Božan: Vstal z mrtvých Kristus Spasitel
Adam Michna z Otradovic: Vesel se, Nebes Královno
Hle vstal již z mrtvých Kristus Pán
Karel Václav Holan Rovenský: Chvaltéž Hospodina

Karel Václav Holan Rovenský: Nuž všickni věrní, vesele!

16:00 hod.

Velikonoční písně:
Raduje se a vesel
Aleluja, církev zpívá
Marc Antoine Charpentier: Preludium k Te Deum

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

hraje Vít Janata 

Neděle 21. května

15:00 a 16.00 hod.

Pavel Šmolík: Tři chorálové partity (Vesel se nebes Královno, Třetího dne vstal
Stvořitel, Bůh všemohúcí)
John Bull: Allemande, Courante
Improvizace 
Neidhardt te Reuental: Jarní
Anonym z Liuzzi: O divina virgo
Adam z Halle: Hélas

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

hrají Pavel Šmolík a Radek Rejšek

Neděle 28. května

15:00 hod.

Adam Václav Michna z Otradovic: Loutna česká (výběr):
Kdo by Tě chváliti začal
Žehnání se světem
Andělské přátelství
Svatební věneček
Smutek bláznivých panen
Jan Křtitel Kuchař: Adagio

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo 

16:00 hod.

Marco Uccellini: Sinfonia
Velikonoční písně (výběr)
Mauritius Vogt: Vanitas et minuetta defunctae nobilitatis
Chorál: Ave maris stella

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

hraje Radek Rejšek

>> mohlo by vás také zajímat:

dientzenhoferove webcz

logo hrobka