zvony1Koncerty zvonohry

pro návštěvníky

PROGRAM NA DUBEN 2019
Spojte svou návštěvu Lorety se zajímavým hudebním zážitkem!

 

Naši carillonéři pro vás hrají o nedělích a svátcích krátké skladby na tento
v Čechách unikátní hudební nástroj. Poslouchat můžete i venku před Loretou na náměstí, ovšem mnohem intenzivnější je hudební zážitek zevnitř - stojíte-li v nádvoří Lorety. Zvonohra totiž byla navržena tak, aby hrála poutníkům shromážděným kolem Santa Casy.

Neděle 7. dubna – 5. neděle postní

15:30 hod.

Postní písně: Kristus příklad pokory
Má duše se nespouštěj nikdy Boha svého
Dokonáno jest
Svatý Kříži, tebe ctíme
Karel Václav Holan Rovenský: Na procházku z kratochvíle
Mauritius Vogt: Vanitas et minuetta defunctae nobilitatis

Georg Friedrich Händel: Preludium c moll

hraje Radek Rejšek

Neděle 14. dubna – Květná neděle

15:30 hod. 

Vít Janata: Ó můj drahý Jezu Kriste
Karel Václav Holan Rovenský: Ježíše Nazaretského
České postní písně: Kristus příklad pokory
Já bych chtěl, Bože můj
Již jsem dost pracoval
Ó hlavo, těla církve

Improvizace na postní nápěvy

hraje Vít Janata 

Neděle 21. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 15:30 hod.

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
Velikonoční písně: 
Raduje se a vesel
Aleluja, církev zpívá
Hle vstal již z mrtvých Kristus Pán
Adam Michna z Otradovic: Velikonoční oběti
Karel Václav Holan Rovenský: Nuž všickni věrní, vesele!
Jan Josef Božan: Vstal z mrtvých Kristus Spasitel

Adam Michna z Otradovic: Vesel se, Nebes Královno

hraje Vít Janata  

Neděle 28. dubna

15:0 hod.

Zvonohra doprovodí představení lidové Pašijové hry, která se bude konat na balustrádě a na náměstí před Loretou.

hraje Radek Rejšek  

>> mohlo by vás také zajímat: