Nedělní duchovní hudba

16. června 2019

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Pozvaní umělci doprovodí mši svatou zpravidla každou 3. neděli v měsíci, výjimku budou tvořit významné svátky a slavnosti během liturgického roku. Dáme prostor jak varhanní hudbě, tak komornímu repertoáru, figurálním mším nebo gregoriánskému chorálu.

neděle 16. června od 19 hodin - Slavnost Nejsvětější Trojice

Vlastní skladby a skladby barokních mistrů zahrají loretánští hudebníci Radek Rejšek (trubka, varhany) a Alena Maršíková (varhany, zpěv).

Další termíny bohoslužeb s duchovní hudbou v roce 2019:
21.7., 18.8., 15.9., 20.10., 17.11., 15. 12. a 25.12.