Nedělní duchovní hudba

21. dubna 2019

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Pozvaní umělci doprovodí mši svatou zpravidla každou 3. neděli v měsíci, výjimku budou tvořit významné svátky a slavnosti během liturgického roku. Dáme prostor jak varhanní hudbě, tak komornímu repertoáru, figurálním mším nebo gregoriánskému chorálu.

neděle 21. dubna 2019 od 19 hodin - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mši barokního benediktina Valentina Rathgebera zahraje Ensemble 1631.

Další termíny bohoslužeb s duchovní hudbou v roce 2019:
19.5., 9.6., 21.7., 18.8., 15.9., 20.10., 24.11., 25.12.

Ensemble 1631