vlny1Večery u kapucínů - 5. prosince

První prosincovou středu jste srdečně zváni do refektáře kapucínského kláštera naproti Loretě. Přijďte si poslechnout vokální ensemle I Dilettanti a zároveň
podpořit dobrou věc!

 Benefice se koná jako obvykle v 19:00 hodin v barokním klášterním refektáři naproti Loretě. 

dilettanti2

Během večera vystoupí pražský vokální soubor I Dilettanti pod vedením Čeňka Svobody. Vokální ensemble I Dilettanti založil Č. Svoboda v roce 2015 s přáteli, se kterými se už dlouho věnuje interpretaci renesanční a barokní vokální hudby. Soubor vystupuje ve variabilním obsazení, od madrigalového kvintetu až po komorní sbor s doprovodem instrumentů. Členové souboru prošli či ještě procházejí sólovým pěveckým školením. Motivací pro působení v souboru jim je sdílená a prožívaná náklonnost ke staré hudbě.

Výtěžek benefice podpoří Azylový dům Gloria Arcidiecézní charity Praha. Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Gloria je poskytnutí přechodného ubytování ženám, matkám a jejich dětem, které nemají možnost jiného bydlení.

dilettanti3

Bratři kapucíni se těší na vaši návštěvu!

ZDEZDE si můžete stáhnout plakátek aktuálního benefičního koncertu.