Alena Maršíková Michálková

Hru na varhany studovala u MgA. Pavla Černého v rámci varhanního kurzu při Arcibiskupství pražském. Zúčastnila se kurzů pro varhaníky pořádaných konzervatoří v Opavě. Absolvovala studium teologie na Katolické teologické fakultě v Praze.

V současné době ještě studuje hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity se zaměřením na oratorium v Praze v polovině 18. století a zvláště na hudební život v pražské Loretě. Pracuje na stanici Český rozhlas Vltava jako hudební redaktorka se zaměřením na a starou hudbu. Spoluvytváří dramaturgii Nedělní duchovní hudby, pravidelně doprovází bohoslužby s pomocí souborů Kapucínští choralisté a Ensemble 1631.