zvonohra1Koncerty zvonohry

pro návštěvníky

PROGRAM NA DUBEN 2017
Nenechte si ujít hudbu, kterou jinde v republice neuslyšíte! Barokní zvonohra je u nás jen jedna jediná...

 

Naši carillonéři pro vás hrají o nedělích a svátcích krátké skladby na tento v Čechách unikátní hudební nástroj. Poslouchat můžete i venku před Loretou na náměstí, ovšem mnohem intenzivnější je hudební zážitek zevnitř - stojíte-li v nádvoří Lorety. Zvonohra totiž byla navržena tak, aby hrála poutníkům shromážděným kolem Santa Casy.

carillon tower m

Neděle 2. dubna – 5. neděle postní

15:30 hod.

Postní písně: Kristus příklad pokory
Má duše se nespouštěj nikdy Boha svého
Dokonáno jest
Svatý Kříži, tebe ctíme
Karel Václav Holan Rovenský: Na procházku z kratochvíle
Mauritius Vogt: Vanitas et minuetta defunctae nobilitatis

Georg Friedrich Händel: Preludium c moll

hraje Radek Rejšek

Neděle 9. dubna – Květná neděle

15:30 hod.       

Vít Janata: Ó můj drahý Jezu Kriste
Karel Václav Holan Rovenský: Ježíše Nazaretského
České postní písně: Kristus příklad pokory
Já bych chtěl, Bože můj
Již jsem dost pracoval
Ó hlavo, těla církve

Improvizace na postní nápěvy

hraje Vít Janata

Neděle 16. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

15:30 hod.

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

Velikonoční písně: Bůh všemohúcí

Kristus, jenž byl na smrt vydán

Nuž křesťané, radujte se

Otče náš, milý Pane

Raduj se a vesel

Bratři nad svým vykoupením

Proč apoštolé

Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum)

hraje Radek Rejšek

Neděle  23. dubna – svátek sv. Vojtěcha

15:30 hod.

Improvizace na velikonoční a svatovojtěšské nápěvy

hraje Pavel Šmolík

Neděle  30. dubna

15:30 hod.

Adam Micha z Otradovic: Velikonoční oběti
Karel Václav Holan Rovenský: Nuž všickni věrní, vesele!
Jan Josef Božan: Vstal z mrtvých Kristus Spasitel
Adam Michna z Otradovic: Vesel se, Nebes Královno
M. A. Charpentier: Preludium k Te Deum

Georg Friedrich Händel: Canticorum Iubilo

hraje Vít Janata

>> mohlo by vás také zajímat:

dientzenhoferove webcz

logo hrobka