zvonohra1Koncerty zvonohry

pro návštěvníky

PROGRAM NA DUBEN
Nenechte si ujít hudbu, kterou jinde v republice neuslyšíte! Barokní zvonohra je u nás jen jedna jediná...

 

Naši carillonéři pro vás hrají o nedělích a svátcích krátké skladby na tento v Čechách unikátní hudební nástroj. Poslouchat můžete i venku před Loretou na náměstí, ovšem mnohem intenzivnější je hudební zážitek zevnitř - stojíte-li v nádvoří Lorety. Zvonohra totiž byla navržena tak, aby hrála poutníkům shromážděným kolem Santa Casy.

carillon tower m

Neděle 1. dubna – Zmrtvýchvstání Páně

15:30 hod.       

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
Velikonoční písně: Bůh všemohúcí
Kristus, jenž byl na smrt vydán
Nuž křesťané, radujte se
Otče náš, milý Pane
Raduj se a vesel
Bratři nad svým vykoupením
Proč apoštolé

Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum) 

hraje Radek Rejšek 

Neděle 8. dubna – 2. velikonoční

15:30 hod.       

Adam Micha z Otradovic: Velikonoční oběti

Karel Václav Holan Rovenský: Nuž všickni věrní, vesele!

Jan Josef Božan: Vstal z mrtvých Kristus Spasitel

Adam Michna z Otradovic: Vesel se, Nebes Královno 

Improvizace na velikonoční nápěvy

hraje Vít Janata

Neděle 15. dubna – 3. velikonoční

15:30 hod.       

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

Georg Friedrich Händel: Menuet z Vodní hudby

Velikonoční písně: Bůh všemohúcí

Kristus, jenž byl na smrt vydán

Otče náš, milý Pane

Proč apoštolé

Neinhardt te Reuental: Jarní

Marco Uccellini: Sinfonia

Improvizace na velikonoční nápěvy

hraje Radek Rejšek

Neděle 22. dubna – 4. velikonoční

15:30 hod.       

M. A. Charpentier: Prélude k Te Deum
Georg Friedrich Händel: Canticorum Iubilo
Karel Václav Holan Rovenský: Chvaltéž Hospodina
Karel Václav Holan Rovenský: Nuž všickni věrní, vesele!

Improvizace ne velikonoční nápěvy 

hraje Vít Janata

Neděle 29. dubna – 5. velikonoční

15:30 hod.       

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
Velikonoční písně: Bůh všemohúcí
Kristus, jenž byl na smrt vydán
Nuž křesťané, radujte se
Otče náš, milý Pane
Raduj se a vesel
Bratři nad svým vykoupením
Proč apoštolé
Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum)
Neinhardt te Reuental: Jarní

Marco Uccellini: Sinfonia 

hraje Radek Rejšek

>> mohlo by vás také zajímat: