Akce pro poutníky

 

PODZIM 2019

 

15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

Žalmy Davidovy provedou při nedělní večerní mši svaté v kostele Narození Páně loretánští varhaníci Alena Maršíková Radek Rejšek.

2. října 2019 – Večery u kapucínů 

Od 19.00 jste srdečně zváni na 91. benefiční koncert do refektáře kapucínského klášera naproti Loretě. Během večera vystoupí vokální těleso ExperiPent. Výtěžek dobrovolného vstupného podpoří organizaci Alfa Human Service„Podporujeme ty, kteří dlouhodobě pečují druhé: rodiče s dětmi se zdravotním postižením, osoby, které pečují o své blízké seniory a/nebo chronicky nemocné.“ Přijďte si poslechnout zajímavou muziku a zároveň podpořit doboru věc!

20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí

Při nedělní večerní mši svaté v kostele Narození Páně rozezní historické varhany varhaník kostela P. Marie a sv. Karla Velikého Martin Moudrý.

6. listopadu 2019 – Večery u kapucínů 

Od 19.00 jste srdečně zváni na 92. benefiční koncert do refektáře kapucínského klášera naproti Loretě. Během večera vystoupí dechový kvintet Kalabis Quintet. Výtěžek dobrovolného vstupného podpoří Domácí hospic Jordán, který poskytuje paliativní péči nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým. Přijďte si poslechnout strhující hudební výkon mladých muzikantek a zároveň podpořit doboru věc!

24. listopadu 2019 – Slavnost Ježíše Krista Krále

V poslední neděli liturgického roku přednese varhanní skladby při večerní mši svaté loretánský regenschori Radek Rejšek.

Pražská Loreta se stala součástí nové poutní cyklotrasy

Poutní cyklotrasa z Lorety na Křemešník zaujme dospělé i děti, a to nejen nyní v červnu, ale po celou sezónu. Čistá cesta s vírou, krásnou Sázavou, Vysočinou… malí i velcí poutníci si zde najdou každý to své. Více informací najdete na webu poutní cesty.

kremesnik poute

 

mass4m 

 

>> mohlo by vás také zajímat