Pravidelné bohoslužby 

 
MŠE SVATÉ:
 

v neděli  - 19:00 v kostele Narození Páně

 

Zpravidla každou 3. neděli v měsíci doprovázejí večerní mši svatou v Loretě pozvaní umělci.

13. 1.
Svátek Křtu Páně - vánoční hudbu z doby středověku zahrají a zazpívají členové souboru Gemini Musicales z Kladna.

17. 2.
6. neděle v mezidobí - skladby starých mistrů zahrají varhaník Kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Ondřej Valenta s flétnistkou a muzikoložkou Evou Prchalovou.

17. 3.
2. neděle postní - k postnímu rozjímání zahraje na historické varhany kostela Narození Páně varhaník pražské Lorety Radek Rejšek.

21. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Zazní slavnostní mše Valentina Rathgebera v podání členů souboru Ensemble 1631.

mass8m

>> mohlo by vás také zajímat