av19 ikona

 

Ateliér Všehrdova 19

17. prosince 2008 - 18. ledna 2009
ing. arch. Michal Ibl /
ing. arch. Radmila Iblová
 

 prace horizontalav19 titulkaatelier horizontal

Atelier Všehrdova 19, spol. s r.o. je architektonická kancelář zabývající se od roku 1991 zejména projekty obytných a občanských staveb. Zhotovujeme architektonické studie, projekty pro územní řízení i stavební povolení a projekty prováděcí, včetně vyhotovení položkových nabídkových podkladů pro výběr stavební firmy v nabídkovém řízení. V zastoupení našich klientů vedeme každodenní technický dozor na stavbě a jednáme za naše klienty v jejich pověření se stavebními a dodavatelskými firmami. Pro klienty zajišťujeme inženýrskou činnost zahrnující vše od zaměření budov nebo stavebně technických průzkumů staveb až po obstarání všech nezbytných úředních výkonů a jednání s dotčenými organizacemi a dalšími stranami.   Naší velkou láskou jsou památkové a historické objekty.  Tyto objekty - mlčenliví pamětníci minulé doby  nás učí, jak kvalitně uměli naši předci chápat potřebu a současně možnosti daného místa, jak kvalitně a mnohdy promyšleně dokázali v hmotě, prostoru ale i v detailu a ornamentu vyjádřit  myšlenky své doby a její estetiku. Snažíme se tiše naslouchat poselství  těchto staveb a svými realizacemi a úpravami jim umožnit další život v dnešní době, tak aby nedošlo k jejich chátrání a postupnému zániku. Proto je potřeba, aby tyto objekty byly živé a ne jen mrtvé muzeální exponáty, o které pečuje jen úzká skupina znalců.   Máme velkou radost z toho, když se tyto objekty po delší době chátrání podaří oživit a vrátit jim jejich důstojnost.Předkládáme Vám výběr několika našich realizací, které souvisí s prostorem Pražské Lorety ať už dobou svého vzniku, svým pevným místem v jádru památkové rezervace, svoji architekturou nebo svým duchovním zaměřením.  Budeme potěšeni, když Vás naše práce zaujmou a když se spolu s Vámi budeme moci podělit o radost z vykonaného díla.

av19 hrad vysokychlumecmav19 loretam

 

 

 

 

 

 

 av19 usedlost sanytrovkamav19 svatyjanmav19 lucemburske velvyslanectvimav19 zamek bonreposmav19 zamek moosminterier horizontal

Interier je studio, které založila v roce 1992 Radmila Iblová. Od samého počátku se toto studio věnuje  tvorbě a realizaci interierů na zakázku. Od roku 1992 naše firma spolupracuje s více než stovkou tuzemských i zahraničních výrobců, manufaktur, uměleckých dílen a restaurátorů a řemeslníků, kteří se podílejí na vytváření   individuálních interiérů pro každého  zákazníka.

Za oněch 16 let se nám podařilo vytvořit interiéry pro několik desítek klientů, kteří je dodnes spokojeně užívají. Osobitost a jedinečnost každého nově tvořeného interiéru je důležitým kriteriem naší tvorby od samotného počátku úvah o jeho tvorbě. Interier je vždy silně ovlivněn charakterem, kvalitou i historií objektu, ve kterém se nachází. Realizujeme interiéry od prvotních studií přes výrobní výkresy v měřítku 1:1 až po vlastní dílenskou výrobu. Pro některé interiéry vytváříme také na zakázku vyráběné vybavení v manufakturách, jako je textil, jak dekorační, tak užitkový ( povlečení, prostírání, ručníky ) sklo, porcelán a rámování obrazů. U všech těchto výrobků, necháváme vzorovat prototypy, které jsou následně klientem odsouhlaseny. Vnitřní prostor vzniká kombinací a vzájemnými vazbami mezi použitými materiály, barvami, světly, stíny a detaily. Naší velkou láskou při tvorbě každého interiéru je i ten nejmenší detail, protože se domníváme, že detail je nezbytný k dokonalosti celku. Detail doplňuje a utváří celý interiér.  Věříme pevně tomu, že můžeme spolu s našimi klienty vytvářet a ovlivnit prostředí každodenního života. Předkládáme vám výběr prací, při kterých jsme se pokusili vytvořit vnitřní prostor současného člověka 21. století v historické nebo sakrální architektuře. Tyto práce byly pro nás velkou výzvou, která nás obohatila o poznání, že lze utvářet živoucí historický interiér i  jinou, než muzeální formou.

av19 venioosbmav19 knihovnym

 

 

 

 

av19 zamek trnovam