patrimonium title

Patrimonium Capuccinorum

deset let obnovy kapucínského kulturního bohatství
28. června - 30. září 2011
vzácná umělecká díla z kapucínských klášterů a jejich restaurování
 

 

K výstavě vyšel r. 2012 katalog s bohatou obrazovou přílohou.

Výstavní projekt představil výsledky desetileté práce na obnově cenných uměleckých děl z majetku Provincie kapucínů. Některé z nich se řádu vrátily v havarijním stavu v rámci restitucí, jiné byly nalezeny v depozitářích. Bez odborného zásahu restaurátorů by řada z vystavených děl dnes možná již neexistovala. Tato výstava se stala poděkováním a satisfakcí pro všechny, kteří přispěli svým dílem k obnově kapucínského kulturního bohatství. Zároveň byla příležitostí prezentovat veřejnosti dosud neznámá díla vynikající kvality.
 

 patrimonium brandlpatrimonium kalichpatrimonium madona

 

patrimonium ocistecpatrimonium kristusdolorosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí expozice byly i panely s restaurátorskou dokumentací, seznamující návštěvníky s procesem záchrany jednotlivých vystavených děl. Většina vystavených děl byla restaurována za finančního přispění dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

Podívejte se na několik ukázek vystavených restaurátorských dokumentací - stav většiny děl před renovací byl opravdu tristní!
Děkujeme všem, kdo se na záchraně vzácných památek podíleli.
 
01 LORETA JMJm04 LORETA Brandl1m05 LORETA Brandl2Kristusm03 LORETA Madonam02 LORETA veleradam
 

 

 

 

 

 

  

mkcr