arsmoriendi02ARS MORIENDI

Loretánské krypty

4. května - 30. listopadu 2012

Málokdy se stává, že by došlo k objevení naprosto neznámé památky v centru Prahy. Loretánská výstava představila působivý prostor krypty s unikátními malbami.

 

K výstavě vyšel rozsáhlý katalog, prezentující nově nalezené fresky v kontextu evropského malířství 17. století.

Návštěvníci výstavy byli pozváni seznámit se blíže s působivým prostorem krypty zdobené unikátními malbami, z nichž hlavní scéna byla vytvořena podle Rembrandtova vzoru. Prostřednictvím vystavených exponátů se mohli přiblížit k baroknímu ARS MORIENDI - Umění dobré smrti - vnitřnímu uchopení konce lidského bytí jako brány k věčnému životu.

imperatorpanoramamlazarkosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava představila veřejnosti dosud neznámý prostor krypty pro dobrodince pod loretánským kostelem Narození Páně. V kryptě byly totiž objeveny unikátní barokní nástěnné malby s motivy Smrti a Vzkříšení - alegorie Času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského bytí. Tyto velmi kvalitní malby byly vytvořeny r. 1664 technikou al fresko (do vlhké omítky) v chiaroscuru - pouze v odstínech černé a šedé barvy. Jejich autor, snad kapucínský řádový malíř,  pracoval podle vlámských a holandských grafických vzorů na objednávku tehdejší patronky Lorety Alžběty Apolonie hraběnky Kolowratové. Předlohou hlavní scény Vzkříšení Lazara se stal  známý Rembrandtův lept, který později inspiroval řadu umělců napříč staletími až po Van Gogha - loretánská freska je pozoruhodná právě tím, že je velmi ranou reakcí na Rembrandtovo dílo a vznikla ještě za jeho života.

krizvelumvalerian

 

Protože zatím není možné z pochopitelných důvodů otevřít prostor krypty veřejnosti, mohli návštěvníci výstavy vstoupit alespoň do trojrozměrného modelu, který byl pro tuto příležitost vytvořen. Součástí expozice byla i projekce dokumentárního filmu z průběhu otevření krypty, vystavena byla fotodokumentace a výsledky restaurátorského průzkumu maleb. Byly představeny i další zajímavé exponáty související s pohřební praxí v Loretě - například neznámý půdorys lobkowiczké krypty patronů pod Santa Casou, návrh Castra Doloris Václava Ferdinanda hraběte z Lobkowicz z r. 1698, soubor barokních funerálních textilií nebo několik dosud nevystavovaných ostatkových křížů z Loretánského pokladu.

waldorfmortuarium

 

 

 

 

 

 

Výstava představila veřejnosti také pohřební zvyklosti v řádových kryptách kapucínů, z brněnské krypty byla pro tuto příležitost zapůjčena malovaná víka barokních rakví, portréty a erby některých donátorů, kteří u kapucínů našli místo svého posledního odpočinku. Pohled na řádovou spiritualitu františkánské observance v oblasti funerální rozšířilo vystavení dvou barokních mortuárií z františkánských konventů.

salzburg

Jsme velmi rádi, že se na poslední chvíli podařilo dojednat také zápůjčku výjimečného pohřebního portrétu známého kapucína 17. století Valeriána de Magni z kláštera kapucínů v rakouském Salzburgu. K vidění byla i dosud nevystavovaná dvojice protějškových barokních portrétů patronů pražské Lorety, sourozenců Leopolda Josefa a Eleonory Karolíny z Lobkowicz.