zvony1Carillon Concerts for Visitors

APRIL 2019
the program for April is already available. Connect your visit of Loreto Sanctuary with an exceptional musical experience!

 

carillon tower m

 

Sunday 7th April – 6th Lenten Sunday

3.30 pm. 

Lenten Songs: Kristus příklad pokory
Má duše se nespouštěj nikdy Boha svého
Dokonáno jest
Svatý Kříži, tebe ctíme
Karel Václav Holan Rovenský: Na procházku z kratochvíle
Mauritius Vogt: Vanitas et minuetta defunctae nobilitatis

Georg Friedrich Händel: Preludium c moll

performed by Radek Rejšek 

Sunday 14th April – Palm Sunday

3.30 pm.   

Vít Janata: Ó můj drahý Jezu Kriste
Karel Václav Holan Rovenský: Ježíše Nazaretského
České postní písně: Kristus příklad pokory
Já bych chtěl, Bože můj
Již jsem dost pracoval
Ó hlavo, těla církve

Improvisation on Lenten Melodies

performed by Vít Janata

Sunday 21st April – The Feast of the Resurrection
of Our Lord

3.30 pm. 

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
Easter Songs: 
Raduje se a vesel
Aleluja, církev zpívá
Hle vstal již z mrtvých Kristus Pán
Adam Michna z Otradovic: Velikonoční oběti
Karel Václav Holan Rovenský: Nuž všickni věrní, vesele!
Jan Josef Božan: Vstal z mrtvých Kristus Spasitel

Adam Michna z Otradovic: Vesel se, Nebes Královno

performed by Vít Janata

 

Sunday 28th April

3 pm.   

The Loreto carillon will accompany the performance of the folk Passion Play, which will take place on the balustrade and in front of Loreto Sanctuary.

performed by Radek Rejšek

>> you may be also interested in: