zvony1Carillon Concerts for Visitors

JUNE 2019
the program for June is already available. Connect your visit of Loreto Sanctuary with an exceptional musical experience!

 

carillon tower m

 

Sunday 2nd June

3 pm. 

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
Velikonoční písně: Bůh všemohúcí
Kristus, jenž byl na smrt vydán
Nuž křesťané, radujte se
Otče náš, milý Pane
Raduj se a vesel
Bratři nad svým vykoupením
Proč apoštolé

Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum)

performed by Radek Rejšek 

4 pm. 

Marco Uccellini: Sinfonia
Anonym z Liuzzi: O divina virgo
Neidhardt te Reuental: Jarní
Adam z Halle: Hélas
Jan Křtitel Kuchař: Adagio
Charles Gounod: Ave Maria

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

performed by Radek Rejšek 

Sunday 9th June – The Feast of the Sending of the Holy Ghost

3 pm.   

Chorál: Veni creator spiritus
Henry Purcell: Air a Trumpet tune
Duchovní píseň „Přijdi, o Duchu přesvatý“ 
Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum)
Jeremiah Clarke: Pochod dánského prince

Improvizace

performed by Vít Janata

4 pm.   

Jeremiah Clarke: Pochod dánského prince
Henry Purcell: Aria s variacemi
Knox: A little suite, Toccatina
Marco Uccellini: Sinfonia
Improvizace

performed by Vít Janata

Sunday 16st June 

3 pm. 

Georg Friedrich Händel: Menuet z Vodní hudby
Georg Friedrich Händel: Preludium c moll
Neidhardt te Reuenthal: Jarní
Adam z Halle: Hélas
Anonym z Liuzzi: O divina virgo

Johann Joacim Quantz: L´Inconnue

performed by Radek Rejšek

4 pm. 

Marco Uccellini: Sinfonia
Duchovní písně: „Miluj Pána, Boha svého“
„Sluší se vždy chváliti“
Jan Křtitel Kuchař: Adagio

Léón Boëllmann: Postludium

performed by Radek Rejšek

 

Sunday 23rd June

3 pm.   

České mariánské písně (výběr)
Anonym: Ave virgo gloriosa
Bedřich Smetana: Matičko Boží, obětuj (z opery Tajemství)
Jan Novák: Ty Boží lásko 
Charles Gounod: Ave Maria

Léón Boëllmann: Postludium

performed by Radek Rejšek

4 pm.   

Marco Uccellini: Sinfonia
Anonym: 4 skladby z Carillonérské knihy Jana de Gruytterse
J.J.Quantz: L´Inconnue
Mauritius Vogt: Vanitas et minuetta pro defunctae nobilitatis

J. J. Rousseau: Carillon milanais

performed by Radek Rejšek

Sunday 30th June

3 and 4 pm.   

M. A. Charpentier: Preludium k Te Deum
J. Knox: A little suite, Toccatina
Georg Friedrich Händel: Air from 10th concerto
Anonym: Nitida Stella

Henry Purcell: Air a Trumpet tune
Jeremiah Clarke: Pochod dánského prince
Karel Václav Hollan Rovenský: Maria, pole vznešené
Improvizace

performed by Vít Janata

>> you may be also interested in: