Ambit a kaple

ambit1

Čtvercová krytá chodba, nazývaná ambit, byla postavena velmi brzy po stavbě Loretánské kaple - Santa Casy. Je ochranou příchozím poutníkům, i dnes návštěvníky chrání před nepřízní počasí, takže je nesmáčí déšť ani nespálí horké slunce. Z kryté chodby si můžete v klidu prohlédnout loretánskou kapli zdobenou reliéfy ze všech stran. V rozích ambitu je čtveřice kaplí, další dvě kaple jsou na severojižní ose. Ve východní části ambitu stála tzv. Velká kaple, která byla v průběhu staletí několikrát rozšiřována až do podoby dnešního kostela Narození Páně. Vejdětě a spočiňte v této uzavřené zahrádce mariánské, v utěšeném prostoru, který svou malebností a klidem dodnes oslovuje všechny příchozí...

ambit2

KAPLE SV. ANNY

byla vybudována r. 1687 z prostředků veřejné sbírky jako druhá nejstarší z rohových kaplí. Hlavní oltář z konce 17. století zdobí reliéf sv. Anny Samotřetí (dar Kateřiny Polyxeny z Lobkowicz). Boční oltář sv. Vavřince byl vztyčen r. 1709 nákladem Evy Isabely Förphanové. 

KAPLE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO

byla vystavěna r. 1717 nákladem Eleonory Karolíny kněžny z Lobkowicz podle projektu K. Dientzenhofera (1655 - 1722). Vrcholně barokní řezaný hlavní oltář ze sochařské dílny M. V. Jäckela (1655 - 1738) nese ve svém středu vynikající obraz Stigmatizace sv. Františka od Petra Brandla (1668 – 1735).

brandl vyrez
KAPLE SV. RODINY (jindy též sv. Josefa)

byla založena r. 1691 za finančního přispění Ludmily Evy Františky hraběnky Kolowratové, roz. Hýzerlové z Chodů (Hlavní oltář s obrazem Příbuzenstva Kristova nese její erb). Boční oltář kapucínského světce Felixe z Cantalicie je rokokový, osazený kvalitní sochařskou výzdobou z ruky Richarda Prachnera (1705 – 1782)

0000013 7KAPLE SV. KŘÍŽE

byla vystavěna r. 1691 nákladem Ludmily Evy Františky hraběnky Kolowratové. Hlavní oltář z r. 1692 s obrazem Očistce doplňuje plastika Ukřižovaného Krista. Boční oltář kapucínského mučedníka sv. Fidela ze Sigmaringen pochází z r. 1735, stejně jako plastika sv. Dismase. Socha Bičovaného Krista je ze 17. století a původně byla určena pro kapli P. Marie Bolestné.

KAPLE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

vznikala téměř současně s protějškovou kaplí (č.4), s níž se stylově shoduje i vnitřní vybavení: hlavní oltář (také z dílny Jäckelovy) nese ve středu obraz sv. Antonína od Sebastiána Zeilera z r. 1713.

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ

nejstarší rohová kaple ambitu byla vystavěna r. 1686 nákladem malostranského radního F. Windische pro gotickou plastiku Piety, kterou o rok dříve věnoval Loretě měšťan V. Rincolini (socha podle legendy zázračným způsobem unikla před spálením kalvinisty. Pieta z počátku 15. století je umístěna na hlavním oltáři z doby stavby kaple. Boční oltář ze 30. let 18. století je zasvěcen údajné mučednici sv. Starostě (Wilgefortis, Kümmernis), jejíž kult byl živý zejména v severských zemích

0000013 8KAŠNA SE SOUSOŠÍM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
a KAŠNA SE SOUSOŠÍM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

obě kašny, stojící na nádvoří z obou stran Santa Casy vznikly v letech 1738-40 v dílně J. M. Brüderleho (doložen 1725 – 1740), po jeho smrti převzal zakázku R. Prachner; protože obě sousoší byla vytvořena z velmi nekvalitního petřínského pískovce, velmi brzy začala podléhat zkáze, takže dnes jsou na nádvoří kopie (originály si lze prohlédnout v bezpečí lapidária Národního muzea v Praze, kam je bratři kapucíni zapůjčili).

sousosi 

>> mohlo by vás také zajímat

 

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.