pasije

 
 

Lidová PAŠIJOVÁ HRA

29. dubna 2023 v 15.00 
V sobotu čtvrtého velikonočního týdne jste zváni k účasti na Pašijové hře na náměstí před Loretou. Nenechte si ujít toto působivé Zrcadlo umučení a Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista!

Divadlo doprovodí loretánská zvonohra. Hrají zbraslavští farníci, ochotníci a několik profesionálů. Vstup do Lorety nebude během představení nijak omezen, jste srdečně zváni!

 

Poselství, které plyne z Umučení a Vzkříšení Ježíše Krista je trvalé. Nenastala dosud doba, v níž by tento základní příběh Nového zákona neměl co říci ke stavu lidské společnosti po stránce, jak duchovní, tak i světské.

pasije loreta 1

Krom toho české lidové pašije jsou jedním z mnoha kořenů českého divadla. Ježíšův pašijový příběh je příběhem o smrti a životě, o porážce a vítězství. Můžeme ho s dojetím sledovat, nebo k němu s obdivem vzhlížet. Podstatné je ale to, že jde také o příběh našeho života. Ježíšova smrt se týká naší smrti a jeho vítězství je příslibem vítězství i pro nás.

pasije loreta 3

Pašijové vyprávění si žádá, abychom do něj vstoupili. Nejde o to předvést příběh druhým pro podívanou. Využijme toho, že divadlo je interaktivní umění. Jistě namítnete: naše pragmatická současnost nám velí intelektuální odstup, naše zkušenosti kritičnost. Ale existuje také druhá cesta. Vzít příběh o smrti a o životě smrtelně vážně a osobně do něj vstoupit. 

pasije loreta 4

Provázanost a návaznost kulturní tradice židovské, antické a křesťanské je spoluurčujícím zdrojem kultury především evropské. Vědomé i podvědomé vztahování se k těmto základům provází většinu podstatných uměleckých výkonů minulosti i současnosti. A pokud jde o nás, kteří se na inscenování Pašijí v dobových kostýmech a v ozvučeném plenéru loretánského předkostelí chystáme podílet, ztotožňujeme se se slovy Opovědníka (průvodce pašijemi): Neděláme to pro naši chválu, ale pro čest Boha a jeho věčnou slávu.

pasije loreta 7

pasije loreta 8

Spolek Zbraslavské pašije ve spolupráci s městskou částí Praha 1, Zbraslavskou kulturní společností a pražskou Loretou uvádí:

Lidová PAŠIJOVÁ HRA

na podkladě lidových her z Vlastiboře, Vamberka a Železného Brodu

Hudba: František Štěrbák
Scéna: Tomáš Šamárek
Choreografie: Veronika Všetičková
Ozvučení: agentura PRO MUSIC s.r.o.
Technická spolupráce: Vladimír Košata

Režie: Oldřich Vlček

pasije loreta 10

Osoby a obsazení:

JEŽÍŠ NAZARETSKÝ: Radúz Mácha
 
PETR: Milan Čejka
JAN: Aleš Čejka
JIDÁŠ: Miroslav Šnajdr
ONDŘEJ: Alois Tomeček
JAKUB: Jiří Mašek
FILIP: Filip Damek
BARTOLOMĚJ: Zdeněk Chupík
MATOUŠ: Ivan Hačkajlo
TOMÁŠ: Marek Doležal
JAKUB ALFEŮV: Tomáš Kulveit
ŠIMON ZELÓTES: Petr Megela
JUDA JAKUBŮV: Jan Šulc
 
MARIA, matka: Simona Postlerová
 
MAŘÍ MAGDALENA: Lucie Žáčková
MARTA: Marie Stříteská
VERONIKA: Pavla Beretová,                                                          
                     Líba Vedralová                                                  
DÍVKA od ohně: Božena Osvaldová
DÍVKA od pípy: Veronika Všetičková
                          Marie Šamárková
SMĚNÁRNÍCI: Jaroslav Kára
                       Jan Zemánek
VOJÁCI: Jan Zemánek, Štěpán Malík,
Michal Podrazský, Zdeněk Nuc
HLASATEL: Petr Pelzer
ĎÁBEL: Tomáš Šamárek
SMRT(ka): Jana Pidrmanová
ANDĚL: Jaromíra Mílová, Pavla Beretová
JORAM: Marek Holý
ANNÁŠ: Zdeněk Beránek
KAIFÁŠ: Rudolf Stärz
 
PILÁT PONTSKÝ: Jan Novotný
 
HAMATA: Toman Šmejkal
NANDAVER: Vlastimil Přáda
MALCHUS: Václav Šamárek, Tomáš Vonšovský
ŠIMON CYRÉNSKÝ: Filip Toušek
JOSEF Z ARIMATIE: František Pondělíček
                                         Zdeněk Nuc
DISMAS : Patrik Zapletal
JISMAS : Štěpán Malík
 
OPOVĚDNÍK: Oldřich Vlček
PÍSAŘ: Jiří Svoboda, Jaroslav Kára
LID A ŽENY JERUZALÉMSKÉ:
Marie Čejková, Lída Hačkajlová, Irena Kovářová, Janeta Šamárková, Lída Malá  
a další farníci
 
 
pasije loreta 5
 
 
kudyznudy RGB
 

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.