LORETA HUDEBNÍ

santa casa int m

 

283 let
od vysvěcení
kostela Narození Páně

V neděli 7. června si připomeneme událost vysvěcení loretánského chrámu Narození Páně, ale liturgicky budeme slavit Slavnost Nejsvětější Trojice, která má ve slavení přednost.

Vysvěcení kostela byla mimořádná událost, při níž se jeho stěny mazaly na dvanácti místech posvátným křižmem, na podlahu se vysypal popel do tvaru svatoondřejského kříže a do jeho ramen se vepsala písmena řecké a latinské abecedy, do oltářní menzy se vložily ostatky svatých a zažehl se na ní vonný dým z kadidla. Taková slavnost trvala i několik hodin. Chrám se tak stal místem Boží přítomnosti, kde zní Boží slovo a věřící - živé kameny tvořící církev - se scházejí k modlitbám a slavení svátostí.

Najděte si v neděli od 19 hodin čas na návštěvu poutního místa s téměř čtyřsetletou historií. Během slavnostní mše svaté s lidovým zpěvem zazní skladby starých mistrů v podání Aleny Maršíkové (varhany).

Přijďte si do pražské Lorety také připomenout Loretánský svatý rok Panny Marie Královny a Brány nebes, který pro italské Loreto vyhlásil papež František. Jeho poselství se dotýká všech loretánských svatyní - rozjímat nad tajemstvím vtěleného Slova a jeho matky Panny Marie, dokonalé učednice evangelia a Matky církve. Svatý rok zde začal 8. prosince 2019 a bude zakončen 10. prosince 2020.

madona obrysm

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.