LORETA PRO DĚTI

Snmek obrazovky 2019 01 24 v104746

 

 

Ledová Praha v Loretě

3. – 5. února
Nenechte si ujít zajímavou zimní akci pro děti,
do níž je zapojena i pražská Loreta.

Okuste hravou formou krásy matky měst a využijte u nás opravdu výraznou slevu na vstupném!

Číst dál...

 

Pracovní list pro studenty od 15 let

 
DOPORUČUJEME: 
 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • studenty nechat pracovat ve skupinkách po dvojicích/trojicích/čtveřicích (každá skupinka 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • studenti by s sebou měli mít psací potřeby
 • možno zapůjčit psací podložky (v omezeném počtu)
 

Pracovní list pro středoškolské studenty je koncipován tak, aby pokud možno zahrnul všechna podstatná témata, spojená s historií poutního místa. Co je poutní místo, co je Loreta, jak je Loreta historicky (ale i fakticky – krytou chodbou) propojena se sousedním klášterem kapucínů, kdo jsou kapucíni ... a samozřejmě loretánská legenda o přenesení Santa Casy a šíření kultu Loretánské Madony za Alpami. List obsahuje též základní letopočty a jména významných umělců i šlechticů, kteří zasáhli do historie pražské Lorety.

Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

3 CZ A4n

 

Po prohlídce severní části ambitu s kaplemi (zvláštní pozornost je věnována kapli sv. Františka) následuje "srdce" poutního místa: Loretánská kaple – Santa Casa. Je žádoucí, aby studenti obešli stavbu kolem dokola (co to zábrany dovolí – západní stěnu je možno si dobře prohlédnout až z interiéru kostela), aby si uvědomili chronologii mariánského příběhu, zobrazeného v reliéfech. Poté prohlídka pokračuje kostelem (zde je účelné kromě dalšího poukázat na vchod do krypty a sdělit něco o její historii, aby si to pak studenti spojili, až budou na konci exkurze vstupovat do jejího modelu). Následuje jižní částí ambitu s kaplemi a poté je třeba přejít po schodech do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o historii tohoto výjimečného hudebního nástroje, o tom, jak se ovládá, čím je zvláštní. Pak následuje prohlídka klenotnice a portrétů významných šlechtičen – donátorek. Exkurzi pak zakončíte v modelu krypty, kde studenty většinou zaujmou reprodukce působivých fresek s motivy Vanitas. Tady je dobré místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

     Zejména pro tuto věkovou kategorii platí, že rozsah pracovního listu je logicky limitován jeho rozsahem a je toho mnoho, co se nám do něj už nepodařilo vtělit. Proto budiž tento list pouze vodítkem pro aktivní a vzdělané pedagogy, kteří naznačenou linii prohlídky poutního místa sami obohatí dalšími informacemi a podněty. Jako stručnou sumu dosavadního poznání o historii pražské Lorety možno doporučit poslední vydání Průvodce poutním místem (booklet je možno zakoupit v našem muzejním obchůdku či v pokladně Lorety).

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI na otázky obsažené v pracovním listu:
 
STRANA 1
 • v areálu poutního místa je kromě Loretánské kaple a kostela dalších 6 kaplí (4 rohové a 2 v severojižní ose)
 • loretánské průčelí je dílem Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových
 • Stigmatizace sv. Františka je přijetí Kristových ran
STRANA 2
 • podle loretánské legendy přenesly mariánský domek do Evropy andělé
 • reliéfní obložení Santa Casy v italském Loretu je zhotoveno z mramoru
 • loďka převážející Loretánský dům je součástí reliéfu Loretánské legendy na západní straně kaple (nejlépe je vidět velkým oknem z interiéru kostela)
 • loretánský kostel je zasvěcen Narození Páně
 • vnitřní vybavení kostela bylo vytvořeno v jednotném rokokovém stylu
STRANA 3
 • nad varhanami je freska Narození Páně, takže sochy andílků hrají právě narozenému Ježíši – Spasiteli
 • obraz sv. Agáty (vlevo), obraz sv. Apoleny (vpravo)
 • darům, které tvoří Loretánský poklad, se říká votivní
 • nohu Diamantové monstrance tvoří postava Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné)
 • Diamantové monstranci se také říká Pražské slunce
 • Mitru, pacifikál a pontifikální rukavice jsou darem arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu
 • portréty donátorek (zleva): 1) Marie Markéta z Waldsteinu, 2) Ludmila Eva Františka z Kolowrat, 3) Benigna Kateřina z Lobkowicz
STRANA 4
 • původních holandských zvonů je 27
 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • hlavní scéna je vytvořena podle grafiky Rembrandta van Rijn
 • rozdíly: např. scéna je zrcadlově otočená, skupina postav v pozadí je zvětšená, chybí zbraně zavěšené na zdi v pozadí, navíc jsou přidány části architektur po stranách
 • malíř použil postavu kostlivce s lukem a šípy (symbol hromadné smrti, např. při epidemii nebo válce) a postavu Chrona (alegorii Času) – viz obrázek

zakrouzkuj

 • správně je B - zkřížené šípy a zkřížené zhaslé svíce

 

 

>> mohlo by vás také zajímat

 

 

Pracovní list pro předškolní děti (4 – 6 let)

 
DOPORUČUJEME: 
 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • nechat děti pracovat společně (stačí 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • pedagog by s sebou měl mít psací potřeby (stačí tužka)
 • vyžádat si tři klíče od truhliček pro "hledací hru" (k zapůjčení v pokladně Lorety)
 • možno zapůjčit psací podložku pro pohodlnější kreslení
 • možno zapůjčit plyšovou opičku - kapucína pro zpestření prohlídky
 
Pracovní list pro nejmenší dětské návštěvníky vychází z drobné zajímavosti – na jednom z reliéfů vnějšího obložení loretánské kaple je v průvodu Tří králů, přicházejících poklonit se narozenému Spasiteli, zobrazena také opička, která tahá jednoho z králů za suknici. Tento pozoruhodný detail, který děti zaujme, je navíc součástí vánoční scény, která je dětem většinou dobře známa. Opička je zvědavá ... chtěla by asi vědět, co to králové tomu děťátku přinesli ... dobrý začátek něčeho, co by nemělo být nudné a nezáživné. Aby nebyla prohlídka Lorety pro malé děti příliš dlouhá, doporučujeme vynechat severní část ambitu s kaplemi a jít rovnou k loretánské kapli, začít tzv. "od opičky".
0022b
Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

0 CZ A4n

Skutečnost, že Loretu od jejího založení duchovně spravují bratři kapucíni
z kláštera odnaproti, může srozumitelně ilustrovat sama opička – malpa kapucínská. Máme vyzkoušeno, že nejmenší děti velmi dobře reagují také na přítomnost plyšové opičky – kapucína, která může být jejich "průvodce". Pokud budete mít zájem, můžeme opičku pro účel prohlídky zapůjčit :-)).
 
Hlavní ideovou osou pracovního listu pro předškoláky je fenomén daru, věci, která je spojena s Vánocemi, tedy s narozením Ježíška – něco pro děti velmi dobře známé. V zásadě jde o to, ukázat dětem, jak důležitou roli dary hrají, a to nejen v historii Lorety, ale i v našich životech. Jaká je radost obdarovaného a jaká je radost toho, kdo dává. Loreta byla jako poutní místo zahrnována dary zbožných poutníků, celý poklad je vlastně souborem darů ... toto téma nabízí mnoho podob – pracovní list by měl být vodítkem k rozhovoru s nejmenšími na toto téma.
 
"Hledací hra" je samozřejmě velmi vděčná, děti budou rády hledat všechny tři "královské dary". První truhlička s darem se skrývá přímo v Loretánské kapli. V této věkové kategorii se nám osvědčilo mít pro skupinu dětí jen jeden pracovní list, který dostane na starosti vybrané šikovné dítko, "písař". Další tři děti mohou být "klíčníky" (můžete si při vstupu půjčit tři klíče, i když jsou všechny stejné a odemknou všechny truhličky). Aby pro děti nebylo hledání těžké, pedagog by měl být jejich průvodcem a napovědět jim, kde najdou další truhličku (druhá je v klenotnici v 1. patře a třetí v modelu krypty). Aby se děti u truhliček netlačily, je ideální nechat je postupně všechny potichu nahlédnout dovnitř, aby viděly obrázek, ale neříkaly, co vidí. Teprve až se všichni podívají, řeknou všichni najednou "písaři", jaký obrázek má do PL nakreslit. 
 
Po prohlídce Loretánské kaple můžete vzít děti do kostela a ukázat jim např., jak se čemu v kostele říká, kde je vchod do krypty, co je to krypta (aby to věděli, až budou na konci vstupovat do jejího modelu). Pak projděte ambitem a po schodech pokračujte do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o loretánské zvonohře, jak se ovládá, čím je zvláštní. Poté samozřejmě klenotnice a Loretánský poklad. Prohlídku pak zakončíte v modelu krypty, kde děti většinou velmi zaujmou reprodukce fresek s motivy "smrťáků" a lebek. I tady je místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI na otázky obsažené v pracovním listu:
 
STRANA 1
 • za Ježíškem přišli Tři králové od Východu
 • reliéf s výjevem Klanění Tří králů najdete na jižní straně Loretánské kaple
 • na reliéfech je řada dalších zvířátek - spolu s opičkou jsou na reliéfu Klanění také koně, velbloudi (jejichž hlavy vypadají spíš jako příšery Loch-Ness), samozřejmě vůl a osel u jesliček. Na reliéfu Zvěstování (v čele kaple u vchodu) má P. Marie za sebou malou kočičku. Když půjdete proti směru hodinových ručiček k severní stěně kaple, v pravém dolním výklenku je socha proroka Amose, který má u nohou střapatého pejska. Na reliéfu Narození P. Marie na severní stěně vlevo malý pejsek očichává plenku.
STRANA 2
 • kameny na stavbu Loretánského domku byly převezeny lodí
 • šaty P. Marie jsou červené, stejně, jako Ježíška, plášť Marie i Ježíška je modrý (uznat lze i zelenou)
 • v truhličce s kadidlem je piktogram srdce – symbolu lásky
STRANA 3
 • v truhličce se zlatem je piktogram kříže – symbolu víry
 • Diamantové monstranci se říká Pražské slunce, protože její horní část opravdu jako slunce vypadá, jako by se vznášela bez tíže
 • obraz hraběnky Kolowratové najdete vpravo před vstupem do klenotnice
STRANA 4
 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • chlapec na fresce se opírá o lebku – obraz symbolizuje pomíjivost lidského života: "Homo bulla est" "Člověk je jako bublina" – lidský život může skončit znenadání, jako když praskne mýdlová bublinka
 • v truhličce s myrhou je piktogram kotvy – symbolu naděje
 

>> mohlo by vás také zajímat

 

 

Pracovní list pro mladší školní děti (7 – 11 let)

 
DOPORUČUJEME: 
 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • nechat žáky pracovat ve skupinkách po dvojicích/trojicích/čtveřicích (každá skupinka 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • žáci by s sebou měli mít psací potřeby
 • vyžádat si klíče od truhliček pro "hledací hru" – optimálně pro každou skupinku jeden klíč (k zapůjčení v pokladně Lorety)
 • možno zapůjčit také psací podložky (v omezeném počtu)
 • zvážit zapůjčení plyšové opičky - kapucína (vhodné pro 1. třídu)
 
Pracovní list pro malé dětské návštěvníky vychází z drobné zajímavosti – na jednom
z reliéfů vnějšího obložení loretánské kaple je v průvodu Tří králů, přicházejících poklonit se narozenému Spasiteli, zobrazena také opička, která tahá jednoho z králů za suknici. Tento pozoruhodný detail, který děti zaujme, je navíc součástí vánoční scény, která je dětem většinou dobře známa. Opička je zvědavá ... chtěla by asi vědět, co to králové tomu děťátku přinesli ... dobrý začátek něčeho, co by nemělo být nudné a nezáživné. Aby nebyla prohlídka Lorety pro děti příliš dlouhá, doporučujeme vynechat severní část ambitu s kaplemi a jít rovnou k loretánské kapli, začít tzv. "od opičky".
0022b
Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

1 CZ A4n

Skutečnost, že Loretu od jejího založení duchovně spravují bratři kapucíni
z kláštera odnaproti, může srozumitelně ilustrovat sama opička – malpa kapucínská. Máme vyzkoušeno, že mladší děti (1. třída ZŠ) velmi dobře reagují také na přítomnost plyšové opičky – kapucína, která může být jejich "průvodce". Pokud budete mít zájem, můžeme opičku pro účel prohlídky zapůjčit :-)).
 
Hlavní ideovou osou pracovního listu pro mladší školní děti je fenomén daru, věci, která je spojena s Vánocemi, tedy s narozením Ježíška – něco pro děti velmi dobře známé. V zásadě jde o to, ukázat dětem, jak důležitou roli dary hrají, a to nejen v historii Lorety, ale i v našich životech. Jaká je radost obdarovaného a jaká je radost toho, kdo dává. Loreta byla jako poutní místo zahrnována dary zbožných poutníků, celý poklad je vlastně souborem darů ... toto téma nabízí mnoho podob – pracovní list by měl být vodítkem k rozhovoru s dětmi na toto téma. K pochopení smyslu samotné Lorety vede metafora schránky, skrývající vzácný "poklad"
 
"Hledací hra" je samozřejmě velmi vděčná, děti budou rády hledat všechny tři "královské dary". První truhlička s darem se skrývá přímo v Loretánské kapli. V této věkové kategorii se nám osvědčilo mít pro skupinu dětí několik pracovních listů, aby mohly pracovat ve dvojicích nebo trojicích. Jeden z trojice dostane na starosti vyplňování PL, bude "písař". Další ze skupinky může být "klíčník" (můžete si při vstupu půjčit i několik klíčů, i když jsou všechny stejné a odemknou všechny truhličky). Aby pro děti bylo hledání zábavné, musí nejdříve najít indicii, která jim řekne, kde najdou další truhličku. Indicie jsou malé kovové destičky s rytým nápisem, určujícím místo, kam je třeba se vydat. První indicii najdou děti vně Loretánské kaple, při severní stěně, kde je vpravo dole ve výklenku socha proroka Amose (indicie pošle děti do klenotnice v 1. patře), další indicii pak najdou na okenním parapetu u portrétu hraběnky Kolowratové, který visí vpravo od vchodu do klenotnice (indicie pošle děti do modelu krypty). Aby se děti u truhliček netlačily, je ideální nechat je postupně všechny potichu nahlédnout dovnitř, aby viděly obrázek, ale neříkaly, co vidí. Teprve až se všichni podívají, řeknou svým "písařům", jaký obrázek mají do PL nakreslit. 
 
Po prohlídce Loretánské kaple můžete vzít děti do kostela a ukázat jim např., jak se čemu v kostele říká, kde je vchod do krypty, co je to krypta (aby to věděli, až budou na konci vstupovat do jejího modelu). Pak projděte ambitem a po schodech pokračujte do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o loretánské zvonohře, jak se ovládá, čím je zvláštní. Poté samozřejmě klenotnice. Prohlídku pak zakončíte v modelu krypty, kde děti většinou velmi zaujmou reprodukce fresek s motivy "smrťáků" a lebek. I tady je místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI na otázky obsažené v pracovním listu:
 
STRANA 1
 • za Ježíškem přišli Tři králové od Východu
 • reliéf s výjevem Klanění Tří králů najdete na jižní straně Loretánské kaple
STRANA 2
 • kameny na stavbu Loretánského domku byly převezeny lodí
 • Ježíšek i P. Marie mají na hlavách korunky
 • v truhličce s kadidlem (v Loretánské kapli) je piktogram srdce – symbolu lásky
STRANA 3
 • v truhličce se zlatem (v klenotnici) je piktogram kříže – symbolu víry
 • Diamantové monstranci se říká Pražské slunce, protože její horní část opravdu jako slunce vypadá, jako by se vznášela bez tíže
 • obraz hraběnky Kolowratové najdete vpravo před vstupem do klenotnice, pět rozdílů: barva očí, křížek na krku, klobouk, chybějící spona ve vlasech, menší naušnice
 • Bůh Otec posílá Ducha svatého v podobě bílé holubice
STRANA 4
 • původních holandských zvonů je 27
 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • chlapec na fresce se opírá o lebku – obraz symbolizuje pomíjivost lidského života: "Homo bulla est" "Člověk je jako bublina" – lidský život může skončit znenadání, jako když praskne mýdlová bublinka
 • v truhličce s myrhou (v modelu krypty) je piktogram kotvy – symbolu naděje
 

>> mohlo by vás také zajímat

 

 

Pracovní list pro starší školní děti (11 – 15 let)

 
DOPORUČUJEME: 
 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • nechat žáky pracovat ve skupinkách po dvojicích/trojicích/čtveřicích (každá skupinka 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • žáci by s sebou měli mít psací potřeby
 • vyžádat si klíč od truhliček pro "hledací hru" (k zapůjčení v pokladně Lorety)
 • možno zapůjčit také psací podložky (v omezeném počtu)
 

Pracovní list pro starší dětské návštěvníky je koncipován tak, aby pokud možno zahrnul všechna podstatná témata, spojená s historií poutního místa. Co je poutní místo, co je Loreta, jak je Loreta historicky (ale i fakticky – krytou chodbou) propojena se sousedním klášterem kapucínů, kdo jsou kapucíni ... a samozřejmě loretánská legenda o přenesení Santa Casy.

Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

2 CZ A4n

 
"Hledací hra", určená primárně pro mladší děti, zůstává zachována
(s odkazem na pitoreskní opičku, kterou sochař zvěčnil na reliéfu Klanění Tří králů), děti mohou při procházení objektem kromě dalšího také hledat tři "královské dary". První truhlička s darem se skrývá přímo v Loretánské kapli. V této věkové kategorii se nám osvědčilo mít pro skupinu žáků několik pracovních listů, aby mohli pracovat ve dvojicích nebo trojicích. Jeden ze skupiny by pak měl mít na starosti klíč, s jehož pomocí ostatním otevře nalezené truhličky, aby si mohli opsat (nebo i překreslit) jejich obsah. Hledání usnadní indicie – malé kovové destičky s rytým nápisem – které určí místo, kam je třeba se vydat dál. První indicii najdou děti vně Loretánské kaple, při severní stěně, kde je vpravo dole ve výklenku socha proroka Amose se psem (indicie pošle žáky do klenotnice v 1. patře), další indicii pak najdou na okenním parapetu u portrétu hraběnky Kolowratové, který visí vpravo od vchodu do klenotnice (indicie pošle žáky do modelu krypty). Podle věku a stupně zralosti žáků je možno "hledací hru" akcentovat nebo potlačit. V této věkové kategorii obecně jsou velké rozdíly (např. skupina žáků 6. třídy ZŠ vs. studenti tercie či kvarty osmiletého gymnázia). Je tedy na pedagogovi, jaký přístup zvolí. 
 
Po prohlídce Loretánské kaple žáci pokračují do kostela (zde je účelné ukázat jim, kde je vchod do krypty a něco o ní, aby to věděli, až budou
na konci vstupovat do jejího modelu). Pak projděte s žáky jižní částí ambitu s kaplemi a pokračujte po schodech do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o loretánské zvonohře, jak se ovládá, čím je zvláštní. Poté samozřejmě klenotnice. Prohlídku pak zakončíte v modelu krypty, kde žáky většinou zaujmou reprodukce působivých fresek s motivy Vanitas. Tady je dobré místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI na otázky obsažené v pracovním listu:
 
STRANA 1
 • v areálu poutního místa je kromě Loretánské kaple a kostela dalších 6 kaplí (4 rohové a 2 v severojižní ose)
 • obraz Petra Brandla má oválný tvar a nesou jej sochy letících andělů
STRANA 2
 • podle loretánské legendy přenesly mariánský domek do Evropy andělé
 • Ježíšek i P. Marie mají na hlavách korunky; asi nejznámější oblékanou soškou v hlavním městě je Pražské Jezulátko
 • v truhličce s kadidlem (v Loretánské kapli) je piktogram srdce – symbolu lásky
STRANA 3
 • v truhličce se zlatem (v klenotnici) je piktogram kříže – symbolu víry
 • nad varhanami je freska Narození Páně, takže sochy andílků hrají právě narozenému Ježíši – Spasiteli
 • darům, které tvoří Loretánský poklad, se říká votivní
 • Diamantové monstranci se také říká Pražské slunce
 • obraz hraběnky Kolowratové najdete vpravo před vstupem do klenotnice; pět rozdílů: barva očí, křížek na krku, klobouk, chybějící spona ve vlasech, menší naušnice
 • Bůh Otec posílá Ducha svatého v podobě bílé holubice
STRANA 4
 • původních holandských zvonů je 27
 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • rozdíly: např. scéna je zrcadlově otočená, skupina postav v pozadí je zvětšená, chybí zbraně zavěšené na zdi v pozadí, navíc jsou přidány části architektur po stranách
 • v truhličce s myrhou (v modelu krypty) je piktogram kotvy – symbolu naděje
 

>> mohlo by vás také zajímat

 
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.