LORETA PRO DĚTI

 

Pracovní list pro studenty od 15 let

 
DOPORUČUJEME: 
 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • studenty nechat pracovat ve skupinkách po dvojicích/trojicích/čtveřicích (každá skupinka 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • studenti by s sebou měli mít psací potřeby
 • možno zapůjčit psací podložky (v omezeném počtu)
 

Pracovní list pro středoškolské studenty je koncipován tak, aby pokud možno zahrnul všechna podstatná témata, spojená s historií poutního místa. Co je poutní místo, co je Loreta, jak je Loreta historicky (ale i fakticky – krytou chodbou) propojena se sousedním klášterem kapucínů, kdo jsou kapucíni ... a samozřejmě loretánská legenda o přenesení Santa Casy a šíření kultu Loretánské Madony za Alpami. List obsahuje též základní letopočty a jména významných umělců i šlechticů, kteří zasáhli do historie pražské Lorety.

Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

3 CZ A4n

 

Po prohlídce severní části ambitu s kaplemi (zvláštní pozornost je věnována kapli sv. Františka) následuje "srdce" poutního místa: Loretánská kaple – Santa Casa. Je žádoucí, aby studenti obešli stavbu kolem dokola (co to zábrany dovolí – západní stěnu je možno si dobře prohlédnout až z interiéru kostela), aby si uvědomili chronologii mariánského příběhu, zobrazeného v reliéfech. Poté prohlídka pokračuje kostelem (zde je účelné kromě dalšího poukázat na vchod do krypty a sdělit něco o její historii, aby si to pak studenti spojili, až budou na konci exkurze vstupovat do jejího modelu). Následuje jižní částí ambitu s kaplemi a poté je třeba přejít po schodech do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o historii tohoto výjimečného hudebního nástroje, o tom, jak se ovládá, čím je zvláštní. Pak následuje prohlídka klenotnice a portrétů významných šlechtičen – donátorek. Exkurzi pak zakončíte v modelu krypty, kde studenty většinou zaujmou reprodukce působivých fresek s motivy Vanitas. Tady je dobré místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

     Zejména pro tuto věkovou kategorii platí, že rozsah pracovního listu je logicky limitován jeho rozsahem a je toho mnoho, co se nám do něj už nepodařilo vtělit. Proto budiž tento list pouze vodítkem pro aktivní a vzdělané pedagogy, kteří naznačenou linii prohlídky poutního místa sami obohatí dalšími informacemi a podněty. Jako stručnou sumu dosavadního poznání o historii pražské Lorety možno doporučit poslední vydání Průvodce poutním místem (booklet je možno zakoupit v našem muzejním obchůdku či v pokladně Lorety).

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI na otázky obsažené v pracovním listu:
 
STRANA 1
 • v areálu poutního místa je kromě Loretánské kaple a kostela dalších 6 kaplí (4 rohové a 2 v severojižní ose)
 • loretánské průčelí je dílem Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových
 • Stigmatizace sv. Františka je přijetí Kristových ran
STRANA 2
 • podle loretánské legendy přenesly mariánský domek do Evropy andělé
 • reliéfní obložení Santa Casy v italském Loretu je zhotoveno z mramoru
 • loďka převážející Loretánský dům je součástí reliéfu Loretánské legendy na západní straně kaple (nejlépe je vidět velkým oknem z interiéru kostela)
 • loretánský kostel je zasvěcen Narození Páně
 • vnitřní vybavení kostela bylo vytvořeno v jednotném rokokovém stylu
STRANA 3
 • nad varhanami je freska Narození Páně, takže sochy andílků hrají právě narozenému Ježíši – Spasiteli
 • obraz sv. Agáty (vlevo), obraz sv. Apoleny (vpravo)
 • darům, které tvoří Loretánský poklad, se říká votivní
 • nohu Diamantové monstrance tvoří postava Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné)
 • Diamantové monstranci se také říká Pražské slunce
 • Mitru, pacifikál a pontifikální rukavice jsou darem arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu
 • portréty donátorek (zleva): 1) Marie Markéta z Waldsteinu, 2) Ludmila Eva Františka z Kolowrat, 3) Benigna Kateřina z Lobkowicz
STRANA 4
 • původních holandských zvonů je 27
 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • hlavní scéna je vytvořena podle grafiky Rembrandta van Rijn
 • rozdíly: např. scéna je zrcadlově otočená, skupina postav v pozadí je zvětšená, chybí zbraně zavěšené na zdi v pozadí, navíc jsou přidány části architektur po stranách
 • malíř použil postavu kostlivce s lukem a šípy (symbol hromadné smrti, např. při epidemii nebo válce) a postavu Chrona (alegorii Času) – viz obrázek

zakrouzkuj

 • správně je B - zkřížené šípy a zkřížené zhaslé svíce

 

 

>> mohlo by vás také zajímat

archiv edukačních materiálů
pro rodiče s dětmi
otevírací doba 
kde nás najdete
 
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.