Loreta Praha

GDPR

Upozorňujeme návštěvníky, že výstavní prostory pražské Lorety jsou 24 hodin denně z bezpečnostních důvodů sledovány kamerovým systémem s nahráváním. 

CCTV

Správce dat: Provincie kapucínů v ČR (IČO 00406465), Loretánské nám. 100/7, 11800 Praha 1 

Účel zpracování osobních dat: ochrana sbírek, bezpečnost návštěvníků muzea, ochrana majetku správce
Rozsah zpracování a kategorie osobních údajů: obrazový záznam kamerového systému

Místo zpracování osobních dat: Loreta Praha, Loretánské nám. 100/7, 11800 Praha 1

Další informace o provozování kamerového systému si můžete vyžádat e-mailem.