Loreta Praha

To nejlepší ze sbírek

Sbírky Provincie kapucínů v ČR zahrnují kromě unikátního souboru Loretánského pokladu také řadu vynikajících uměleckých děl, která jsou součástí mobiliářů kapucínských klášterů a klášterních kostelů v celé republice. Některá z významých děl jsou dlouhodobě zapůjčena ve státních sbírkách, jako je Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze nebo Moravská galerie v Brně.

Pojďte s námi objevit krásu uměleckých děl, shromážděných po staletí v kulturním okruhu kapucínského řádu!

Diamantová monstrance – skvost Loretánského pokladu
Číst více
Joachim von Sandrart – Nalezení sv. Kříže
Číst více
Domácí oltářík – Jesličky z Augsburgu
Číst více
Pozdně středověký kalich
Číst více
Barokní zvonohra
Číst více
Petr Brandl – P. Marie s Ježíškem a sv. Josefem vysvobozují duše z očistce
Číst více