Loreta Praha

Restaurátorské projekty

Provincie kapucínů v ČR je vlastníkem mnoha historických objektů – kromě pražské Lorety jsou to barokní kláštery v Praze na Hradčanech, v Praze na Novém Městě, dále v Brně, Olomouci, v Sušici a v Kolíně. Všechny tyto stavby mají bohaté mobiliární fondy, jež jsou z velké části chráněnými movitými kulturními památkami, Loretánský poklad je navíc sbírkou zapsanou v Centrální evidenci sbírek. Obrazy, sochy i díla užitého umění je třeba průběžně restaurovat a uchovávat v prostředí, kde bude minimalizována jejich degradace. Provincie každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky a úsilí, aby zachraňovala vynikající umělecká díla a postupě je zpřístupňovala veřejnosti, ať už v expozicích pražské Lorety, kapucínské hrobky v Brně nebo v interiérech kapucínských kostelů a klášterních budov. Jsme rádi, že se nám v posledních letech podařilo úspěšně dokončit řadu restaurátorských projektů a věříme, že další budou brzy následovat :))

 

Renovace trezorové části expozice v Nové klenotnici byla právě dokončena.
Číst více
Restaurování dalších dveří ve Staré klenotnici Lorety úspěšně dokončeno
Číst více
Restaurování oltáře Ecce Homo v Sušici
Číst více
Restaurování vstupních dveří ve Staré klenotnici Lorety
Číst více
Restaurování soch z oltáře Ecce Homo
Číst více
Restaurování skříní ve Staré klenotnici Lorety
Číst více
Restaurování obrazů z oltáře Ecce Homo
Číst více