Loreta Praha

Restaurování obrazů z oltáře Ecce Homo

Restaurování obrazů z oltáře Ecce Homo

V roce 2021 byla dokončena I. etapa restaurování bočního oltáře kapucínského klášterního kostela v Sušici

V prosinci r. 2021 byly dokončeny práce na restaurování dvou obrazů z levého bočního oltáře v klášterním kostele sv. Felixe z Cantalicie v Sušici: obrazu Ecce Homo a oválného obrazu sv. Barbory z oltářního nástavce.

Rokokový oltář edikulového typu má ve středu retabula obraz Ecce Homo. Na menze tumbového tvaru spočívá na nízkém predelovém odstupnění dvojice na koso postavených konvexně vypjatých kubických soklů, z nichž vyrůstají dva štíhlé tordované volné sloupy, vynášející úseky rozeklaného kladí a kordonové římsy. Středová plocha retabula je rozčleněna nízkou reliéfní ornamentální řezbou, v níž převažují motivy rokají a mřížek. Obraz je adjustován v bohatě řezaném rokajovém zlaceném rámu s prořezávaným christogramem ve vrcholu. Pod ním je na půlválcovém tabernáklu umístěn relikviář v klasicizujícím zlaceném rámu. Nástavec nese na středu oválný obraz sv. Barbory, k němuž po stranách přiklekávají adorující andělé. Zcela ve vrcholu, nad římsou s čabrakovým závěsem a okřídlenou andílčí hlavičkou je komponována stříbřená plastika Fénixe vylétavajícího z plamenů - symbol Kristova Zmrtvýchvstání.

datace: 40. léta 18. století

restauroval MgA. Jindřich Šlechta, Horažďovice

Práce na II. etapě restaurování oltáře proběhly za finančního přispění Ministerstva kultury ČR v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek.