Loreta Praha

Akce pro poutníky


Během církevního roku jste zváni ke slavení pravidelných nedělních mší v loretánském kostele.

Velikonoční bohoslužby 2024


Květná neděle (24. března)

8:30 mše svatá (kapucínský kostel P. M. Andělské – při ranní mši sv. se koná svěcení ratolestí)

19:00 mše svatá (Loreta, kostel Narození Páně)

 

Pondělí až středa Svatého týdne (25.-27. března)

17:00 mše svatá (kapucínský kostel P. M. Andělské)

 

Zelený čtvrtek (28. března)

17:00: mše sv. na památku Večeře Páně (kapucínský kostel P. M. Andělské)

 

Velký pátek (29. března)

17:00: obřady na památku Umučení Páně (kapucínský kostel P. M. Andělské)

 

Bílá sobota (30. března) 

19:00 obřady Velikonoční vigilie (kapucínský kostel P. M. Andělské)

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (31. března)

8:30: mše svatá (kapucínský kostel P. M. Andělské)

19:00 mše svatá (Loreta, kostel Narození Páně)

Skupiny poutníků s knězem si mohou mailem dojednat soukromou mši svatou. Těšíme se na vás!

 

Pražská Loreta se stala součástí nové poutní cyklotrasy

Poutní cyklotrasa z Lorety na Křemešník zaujme dospělé i děti. Čistá cesta s vírou, krásnou Sázavou, Vysočinou… malí i velcí poutníci si zde najdou každý to své. Více informací najdete na webu poutní cesty.