Loreta Praha

Dětský prohlídkový okruh

V období začátku školního roku vzniká prostor pro inspirující procházky Prahou, jež mohou být vítaným zpestřením. Neváhejte a přijďte s žáky a studenty zábavnou formou objevovat umělecké i duchovní poklady Lorety. Naše pracovní listy si v poslední době získaly velkou oblibu!

Pražská Loreta nabízí zdarma pro žáky a studenty pracovní listy ke stálé expozici pražské Lorety. Dětský okruh nese název "Objevte svůj Loretánský poklad". Je zpracován ve čtyřech věkových kategoriích od předškolních dětí až po středoškolské studenty – tak široká je dle aktuálních statistik škála dětských návštěvníků Lorety.

0022b

Pracovní listy (přizpůsobené tisku na formát A4) si můžete stáhnout do počítače k prohlížení, případně sami vytisknout. Přímo v Loretě jsou pro děti zdarma k dispozici k dětské / studentské vstupence, a to v následujících kategoriích:

1) Předškolní děti ve věku 4 – 6 let

0 CZ A4n

2) Mladší školní děti ve věku 7 – 11 let

1 CZ A4n

3) Starší školní děti ve věku 11 – 15 let

2 CZ A4n

4) Studenti od 15 let

3 CZ A4n

Doporučení pedagogům

Před návštěvou Lorety si stáhněte příslušné verze pracovních listů a podívejte se, jak jsou koncipovány. U tří mladších věkových kategorií je součástí prohlídky "hledací hra" – ve stálé expozici byly pro tento účel vytvořeny nové prvky, kopie tří barokních truhliček vybavené vnitřním osvětlením, které je možno odemknout a otevřít (pro větší bezpečnost nejmladších dětí jsou truhličky opatřeny zpomalovačem víka). Tyto "tři poklady", symbolizující tři dary, jež přinesli králové narozenému Ježíškovi, skrývají uvnitř kromě názvů darů také piktogramytří božských ctností - naděje, lásky a víry.

0022d

V rámci dětského prohlídkového okruhu by měli malí návštěvníci vždy s ohledem na svůj věk (a tedy v patřičných, věkem odstupněných formách historických souvislostí) tyto "poklady" hledat a zakreslovat piktogramy do svých pracovních listů. Součástí pracovních listů jsou samozřejmě i další otázky a úkoly, spojené s historií Lorety a Loretánského pokladu, navržené vždy s ohledem ke konkrétní věkové kategorii, střídající poznávací a naučné prvky. Konkrétní informace a správná řešení úkolů najdete u každé jednotlivé věkové kategorie. Zvažte, prosím, zda je výhodné, aby každé dítě mělo vlastní pracovní list – na základě zkušeností se domníváme, že výhodnější je práce v malých skupinkách (či dvojicích), případně – u předškolních dětí – práce společná (tedy jen s jedním PL). Rozsah každého pracovního listu je samozřejmě limitován a je toho mnoho, co se nám do nich už nepodařilo vtělit. Proto – zejména v případě starších školních dětí a středoškoláků – mají být listy pouze šikovým vodítkem pro aktivní a vzdělané pedagogy, kteří mohou naznačenou linii prohlídky poutního místa sami obohatit dalšími informacemi a podněty.

Můžete tedy počítat s tím, že při vaší návštěvě Lorety bude mít skupina dětí či studentů k dispozici pracovní list(y), případně můžeme zapůjčit podložky na psaní (v omezeném počtu), psací potřeby by měly mít děti vlastní. Klíče od truhliček nám, prosíme, při odchodu nezapomeňte vrátit :-))

0022c

Věříme, že zážitek z návštěvy zajímavého historického místa může být důležitým článkem na cestě ke vzdělání. Těšíme se na vaše děti, malé i větší!

Tisk pracovních listů finančně podpořilo Ministerstvo kultury z programu Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví. 

logo MK