Loreta Praha

Individuální poutní mše

Plánujete pouť do Prahy s knězem a chtěli byste v Loretě slavit mši svatou a připojit se tak k zástupu poutníků, kteří již bezmála čtyři století na toto místo modlitby přicházejí? Bratři kapucíni vám v tom rádi vyjdou vstříc.

Skupiny poutníků si mohou dojednat sloužení vlastní mše sv. v loretánském kostele předem na e-mailové adrese loreta@loreta.cz. Upozorňujeme, že termíny poutních mší jsou volné pouze mimo otevírací dobu Lorety jako muzea, tedy buď v ranních hodinách - optimálně od 9:00, nebo večer - optimálně od 18:00, kromě sobot a nedělí (v neděli se můžete připojit ke slavení pravidelné mše svaté v 19 hodin). Ideální je, když ve své objednávce uvedete rovnou, zda preferujete ranní nebo večerní čas. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: na dny od 13. do 21. dubna 2024 není možné objednávat poutní mše z důvodu konání Provinční kapituly v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech. Děkujeme za pochopení!

Přijďte okusit duchovní rozměr Lorety jako poutního místa, těšíme se na vás!