Loreta Praha

Komentované prohlídky varhan

Varhanní putování z kláštera do Lorety

Hledáte inspiraci pro volný čas?
Rádi byste v Praze navštívili místa, kam se obvykle není možné podívat?

Pak přijměte pozvání do Lorety a kapucínského kláštera za doprovodu královského nástroje – VARHAN! S hlavní sezónou se vrací naše speciální komentované prohlídky, které si v minulých letech získaly velkou oblibu. Jsou zaměřené na hudební tradici v Loretě a navíc nabídnou návštěvníkům putování do sousedního kapucínského konventu, nejen k místním varhanám, ale i hlouběji do nitra živého kláštera. Půvabný rajský dvůr a klášterní zahrada nabídnou pohledy na neznámá pražská zákoutí. 

Z ticha kláštera se návštěvníci vydají do Lorety na protější straně náměstí, kde se jim dostane výkladu o historii tohoto významného poutního místa, se zvláštním akcentem na hudební tradici. Poté si budou moci přímo na kůru prohlédnout pozoruhodné barokní varhany kostela Narození Páně, vyhledávaný koncertní nástroj. Historií kapucínských i loretánských varhan návštěvníky provede regenschori, hudební redaktor a pedagog Radek Rejšek. Ůčastníci prohlídky se mohou těšit samozřejmě i na ukázky varhanní hudby. Cestou na kůr uvidí také nově zrestaurovanou levou oratoř, která běžně není návštěvníkům přístupná. Oratoř vznikla pro Marii Markétu hraběnku z Valdštejna, velkou podporovatelku Lorety i kapucínského řádu. Krásný vzdušný prostor mohla využívat při bohoslužbách tato štědrá donátorka jako poděkování za to, že financovala rozšíření původní kaple Narození Páně na kostel. Časem byla oratoř zbavena svého původního vybavení a sloužila jako skladiště. Nyní je rehabilitovaný prostor opět důstojným místem.

Akce se koná v těchto sobotních termínech:

25.května

22. června

27. července

17. srpna

Po skončení komentované prohlídky je možno si volně prohlédnout celý areál Lorety včetně klenotnice a sezónní výstavy Pax et Bonum.
Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi (doporučený věk od 8 let).

Každý účastník akce dostane na památku malý dárek.
Počet účastníků jedné prohlídky je omezen na 20 osob z důvodu prostorových možností na varhanní kruchtě. 

cena: 490,- Kč / účastníka

VSTUPENKY NA KVĚTNOVÝ A ČERVNOVÝ TERMÍN JIŽ NYNÍ V ON-LINE PŘEDPRODEJI!

 

Mimo výše uvedené termíny je možno pro školní i zájmové skupiny objednat komentovanou prohlídku loretánských varhan s ukázkami varhanní hudby (pouze Loreta, bez prohlídky kláštera). Máte-li zájem, napište nám v předstihu s požadovaným termínem –  upozorňujeme, že prohlídka bude možná pouze v případě, že termín bude akceptovatelný pro našeho regenschoriho. Prohlídky jsou možné pouze ve varhanní sezóně, tedy od Velikonoc do Dušiček.  

 

kur 1

 

(Fotografie byly pořízeny během návštevy studentů pražského gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského a publikovány s jejich laskavým souhlasem. Děkujeme!)

kudyznudy RGB