Loreta Praha

Varhany kostela Narození Páně

Loretánské varhany patří k výjimečným barokním dílům a jsou vyhledávaným koncertním nástrojem. Jejich vznik souvisí s posledním rozšířením loretánského kostela ve 30. letech 18. století. Nástroj dodala známá dílna z Králík, pracovali na něm postupně tři mistři: J. B. Halbich, F. Katzer a K. Weltzer.

Nádherná dvoudílná varhanní skříň je bohatě zdobena soškami hrajících a zpívajících andílků - oko pozorného diváka může v andělském orchstru rozpoznat hráče na violu da gambu, klarinet, flétnu, hoboj, lesní roh, basu, je tu několik houslitů, trubačů i pěvců, trojice andílků dokonce hraje na tympány. Zajímavé je typicky barokní propojení výzdoby varhan s nástěnými malbami a štukem na klenbách kostela. Nad kůrem je totiž vymalována scéna Narození Páně, takže v celkové koncepci rokokového interiéru to vypadá, že "nebeská kapela" hraje oslavnou skladbu právě narozenému Spasiteli. 

Máte-li rádi varhanní hudbu, nepřehlédněte možnost vyslechnout si pravidelný sobotní koncert v rámci prohlídky Lorety (bez zvláštního příplatku) - více v sekci Varhanní koncerty pro návštěvníky

Nově nabízíme návštěvníkům také komentované prohlídky varhan.

Právě vyšla nová publikace (CZ/EN) o historii Loretánských varhan.