Loreta Praha

Práva a reprodukce

Potřebujete vytvořit publikační fotografii díla ze sbírek Provincie kapucínů v ČR? Zde najdete podrobný návod, jak postupovat.

Fotografování v expozicích muzea Loreta Praha je možné pouze k soukromým, nekomerčním účelům, bez použití stativu či blesku (více k tématu v kategorii Služby - audio, foto). Pokud však potřebujete vytvořit publikační fotografii předmětů ze sbírek Provincie kapucínů v ČR a tuto fotografii máte v úmyslu zveřejnit, je třeba písemně požádat o Povolení jednorázového poskytnutí reprodukčních práv. Toto povolení je nutné i v případě, že hodláte publikovat fotografii našeho sbírkového předmětu, aniž byste byli jejím autorem. Je tedy možné objednat také zhotovení fotografie nebo její poskytnutí z fotoarchivu Provincie kapucínů v ČR.

arpkniha

Žádost je třeba poslat buď v písemné podobě na adresu Lorety, nebo lépe v elektronické podobě mailem.

Žádost musí obsahovat tyto údaje:

  • identifikaci žadatele (jméno, adresa, instituce)
  • specifikaci o jakou přesně jde publikaci (název, vydavatel, předp. čas vydání)
  • specifikaci sbírkových předmětů (archiválií), jejichž fotografie zamýšlíte publikovat (stačí název a umístění díla, u archivních materiálů signatura)

Zde si můžete prohlédnout vzor žádosti.

arp2

arp4

Zhotovení fotografií a Povolení jednorázového poskytnutí reprodukčních práv se řídí platným ceníkem. Základní podmínkou je poskytnutí tří výtisků publikace pro naše knihovny. Tímto způsobem je možno žádat i o poskytnutí RP k uměleckým dílům z matetku Provincie kapucínů v ČR, která jsou uložena mimo budovu pražské Lorety - tedy v jednotlivých klášterech Provincie: Praha - Hradčany, Praha - Nové Město, Brno, Olomouc, Sušice. Provincie kapucínů v ČR může v odůvodněných případech rozhodnout o udělení Povolení RP bezplatně.

 

arp3

V případě, že hodláte užít fotografie k vysloveně komerčním účelům (tisk pohlednic, výroba suvenýrů apod.), bude vaše žádost posouzena individuálně a cena RP bude stanovena po dohodě.