Loreta Praha

Stavební projekty

Provincie kapucínů v ČR je vlastníkem mnoha historických objektů – kromě pražské Lorety jsou to barokní kláštery v Praze na Hradčanech, v Praze na Novém Městě, dále v Brně, Olomouci, v Sušici a v Kolíně. Všechny tyto stavby (nebo alespoň jejich součásti) jsou chráněnými kulturními památkami a je třeba s nimi takto zacházet. Každá rekonstrukce a stavební obnova je proto náročným úkolem, vyžadujícím mezioborovou spolupráci. Jsme rádi, že se nám v posledních letech podařilo úspěšně dokončit několik takovýchto projektů a věříme, že další budou brzy následovat :))

 

Obnova oken horního patra ambitů Lorety
Číst více
Oprava historického krovu a střechy loretánského kostela
Číst více
Rekonstrukce a otevření spojovacího mostku mezi Loretou a klášterem
Číst více
Rekonstrukce hlavního průčelí Lorety
Číst více