Loreta Praha

Obnova oken horního patra ambitů Lorety

Obnova oken horního patra ambitů Lorety

Patro loretánského ambitu bylo původně otevřeným prostorem, jen některá okna byla zasklena. Repliky historických oken v celém prostoru nahradily nevhodné celoplošné zasklení z 50. let 20. století.
2017-20

Jsme rádi, že v právě době uzavření Lorety bylo možno dokončit dlouhodobý projekt obnovy oken horního patra ambitů. Z loretánského nádvoří v těchto dnech zmizely poslední nevhodné novodobé prvky celoplošného zasklení z 50. let 20. století. Akce proběhla za finančního přispění Hlavního města Prahy.
Děkujeme všem, kdo akci podpořili a kdo se na ní podíleli!

V průběhu let 2017 až 2020 probíhala náročná obnova oken v nádvoří pražské Lorety. Každý rok se podařilo obnovit okna v jenom rameni ambitu, letošní etapa v jižní části areálu celou akci úspěšně završila. Proč to bylo třeba?

krov9

Patrová přístavba ambitu vznikla v letech 1747-51 a  je dílem významného barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ve východní části ambitu jsou zachována dvě historická okna. Ostatní arkády byly zaskleny esteticky i funkčně nevhodnými novodobými celoplošnými tónovanými okenními tabulemi, pocházejícími z 50. let 20. století. Tyto obrovské desky byly již dožilé, začaly praskat, a také jejich původní záměr chránit vystavené exponáty proti UV záření již dávno neplnil svou funkci. Navíc díky absenci okenní struktury nebylo možno v celém ambitu větrat a v letních měsících tak docházelo k nežádoucí eskalaci teploty negativně ovlivňující klimatické podmínky v expozici. 

krov6

Proto bylo rozhodnuto o nahrazení okenních výplní v patře ambitu dle vzoru zachovaných stávajících historických oken. Tato výměna byla ze strany památkové péče shledána velmi zdařilou, včetně replik profilace, zvlněných historických skel a cínovaného kování. Odstraněním rušivých novodobých prvků získává architektura vnitřního nádvoří Lorety znovu svůj historický charakter, a zároveň kvalitní repliky oken splňují náročné standardy pro výstavní prostor. 

krov8

Jsme rádi, že se akci po čtyřech letech podařilo úspěšně dokončit a loretánské nádvoří má opět jednotný historický ráz. Zároveň shodou šťastných okolností bylo možno náročné práce spojené s osazením oken přímo ve výstavním prostoru realizovat v době nařízeného uzavření Lorety pro veřejnost. Až se Loreta znovu otevře, budou již moci návštěvníci procházet expozicemi bez omezení. Věříme, že tato akce významně přispěla k rehabilitaci historického charakteru významného poutního místa. K úplnému dokončení zbývá ještě výměna dvou balkonových dveří v severním a jižním rameni ambitu.

okna2020c

Výměna oken v ambitu probíhala ve 4. etapách a podílely se na ní tyto firmy: 

2017 - Antikhaus s.r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou (severní strana)

2018 - Kozel Fenestra s.r.o., Praha (západní strana)

2019 - Wood styl s.r.o., Olomouc (východní strana)

2020 - Javorník s.r.o. - Štítná nad Vláří (jižní strana)

Akce proběhla za finančního přispění Hlavního města Prahy,

v rámci Programu pro vlastníky památkově významných objektů (granty byly přiděleny v roce 2018 a 2020).

logo magistrat