Loreta Praha

Podpořte nás

Navštivte Loretu…

Pražská Loreta funguje přes den v otevírací době jako muzeum Provincie kapucínů v ČR. Provoz této významné památky barokního umění není nijak dotován ze státních zdrojů. Jinými slovy - Loreta si na svůj provoz musí vydělat sama. Každý návštěvník, který do Lorety jako do muzea přichází a zakoupí si vstupenku, podporuje významně naše každodenní snažení. Děkujeme vám všem, kteří přicházíte - bez platících návštěvníků by bratři kapucíni nedokázali tuto překrásnou stavbu a její sbírky udržovat a zvelebovat, neměli by dostatečné zdroje na placení zaměstnanců, kteří provoz Lorety zajišťují. Vážíme si vašeho zájmu a věříme, že s vaším přispěním bude Loreta i nadále otevřena široké veřejnosti nejen jako poutní místo, ale také jako kulturní centrum, jehož muzejní expozice drží krok s evropskými standardy.

… a dejte o nás vědět

Osobní svědectví je často tím nejlepším doporučením. Ti z vás, kteří nás již navštívili, mohou se o své dojmy podělit s ostatními. Pokud se vám v Loretě líbilo, doporučte nás svým přátelům a známým - tato jednoduchá věc může Loretě velmi pomoci a je pro nás velkou podporou!

Rádi bychom, aby k nám přicházelo více českých návštěvníků. Je zajímavým jevem, že mnoho Čechů sice Loretu zná, ale podle vlastních slov tu byli “už dávno, někdy v dětství” a většinou vůbec netuší, že Loreta dneška, to zdaleka není jen ta původní expozice Loretánského pokladu. V r. 2014 byla do stálé expozice začleněna výstava Skrytá tvář loretánského pokladu - neznámé cennosti z depozitářů klenotnice - Loretánský poklad je dnes vystaven prakticky celý. Od r. 2012 je návštěvníkům přístupný 3D model nově objevené krypty se vzácnou freskovou výmalbou podle Rembrandta a dalších vlámských mistrů. Loreta má také novou multimediální část expozice o zvonohře, která byla vytvořena u příležitosti 320 let od jejího zprovoznění. V posledních letech se v Loretě pravidelně pořádají sezónní výstavy (zhruba od května do října), pro r. 2018/19 je to "Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1618-2018”, vycházejí katalogy těchto výstav. Zkrátka - u nás se pořád něco děje!