Loreta Praha

Archiv edukačních materiálů

Jsme přesvědčeni o tom, že objekt s tak pestrou historií jako je pražská Loreta může být neocenitelným zdrojem poznání pro děti a školní mládež. Doufáme, že naše edukační materiály přispějí k novému pohledu na Loretu, učiní přístupnější a zajímavější témata, která by jinak možná ani nebyla otevřena a prostřednictvím příběhů a uměleckých děl s nimi spojených osloví hravou a zvídavou mladou generaci návštěvníků.

Loreta je místem, kde se dynamicky prolínají prvky duchovní a umělecké - zkušenost nám říká, že právě děti a studenti tyto věci vnímají velmi silně, pokud jsou jim přístupnou formou zprostředkovány...