Loreta Praha

2013 Benátské maličkosti - pracovní listy k výstavě

2013 Benátské maličkosti - pracovní listy k výstavě

pracovni listy zrzavy nadpis

pracovni list zrzavy 1

pracovni list zrzavy 2

pracovni list zrzavy 3

Správná řešení:

  • kategorie 6 - 10 let: 1. Jan Zrzavý  2. Benátky  3. kapucíni   5. trnová koruna (v obrázky na hlavě ukřižovaného Krista)
  • kategorie 10 - 14 let: 1. Jan Zrzavý  2. Benátky  3. sv. Vavřinec z Brindisi  4. Madona má kat. č. 16  5. kapucínský kostel P. Marie Andělské na Loretánském náměstí
  • kategorie od 14 let: 1. 60. - 70. léta 20. století (přesně 1961 - 1973)  2. c) pohled na město  3. P. Claudio da Solesino (Claudio Pulze), věnována mu byla následující díla: kat. č. 20 (Portrét P. Claudia / sv. František?), kat. č. 21 (Madona), kat. č. 25 (Pohled na Loretánské náměstí - PF)  4. kapucínský kostel P. Marie Andělské na Loretánském náměstí  5. vystaveny jsou tři tváře trpícího Krista (en face), za správnou odpověď je možno považovat i pět (3 tváře en face a 2 tváře z profilu)