Loreta Praha

2012 Ars Moriendi - pracovní listy k výstavě

2012 Ars Moriendi  - pracovní listy k výstavě

 

prac list 1

prac list 2

prac list 3

Správná řešení:

  • kategorie 6 - 10 let: 1. podle typické špičaté kapuce řeholního roucha  2. František baron Trenck  3. lebka, 6 bublin

4. zakrouzkuj

  • kategorie 10 - 14 let: 1. František baron von Trenck 2. růženec a kříž  3. Pieta  4. např. scéna je zrcadlově otočena, skupina postav v pozadí je zvětšena, chybí zbraně zavěšené na zdi v pozadí, navíc jsou přidány části architektur po stranách 5. 1C, 2B, 3A, 4E, 5D  6. viz obr. výše
  • kategorie od 14 let: 1. František baron von Trenck, Brno  2. Valerián de Magni  3. Popel z Lobkowicz  4. Rembrandt, např. scéna je zrcadlově otočena, skupina postav v pozadí je zvětšena, chybí zbraně zavěšené na zdi v pozadí, navíc jsou přidány části architektur po stranách   5. IC, IIB, IIA, IVE, VD  6. B  7. viz obr. výše