Loreta Praha

Oprava historického krovu a střechy loretánského kostela

Oprava historického krovu a střechy loretánského kostela

Původní barokní krov tesařských mistrů Krále a Löfflera je opět plně funkční ... a navíc krásný!
2018-19

Historický krov nad kostelem Narození Páně, dílo tesařských mistrů J. Krále a J. Löfflera, kteří pracovali pro architekta K. Dientzehnofera, byl citlivě obnoven za finančního přispění Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.

V průběhu let 2018 a 2019 probíhala náročná oprava barokního krovu kostela Narození Páně v pražské Loretě. 

krov9

Havárie střechy a krovu kostela způsobovala zatékání a ohrožovala vynikající barokní fresky v interiéru kostela. Díky finančnímu přispění Hlavního města Prahy, který pro ten účel poskytl Grant vlastníkům památkově významných objektů, a také Ministerstvu kultury v ČR, které poskytlo dotaci v rámci Havarijního programu, mohl řád kapucínů provést náročnou rekonstrukci ohrožené části původního barokního krovu a s tím související výměnu prejzové střešní krytiny a klempířských prvků střechy kostela.

krov6

Dle nejnovějších zjištění se na nejstarší části krovu loretánského kostela Narození Páně v letech 1715-16 podílel tesařský mistr Jiří Král, který spolupracoval s architektem stavby Kryštofem Dientzenhoferem také na jiných realizacích, např. přestavbě malostranského lazaretu v Košířích.

krov8

krov7

Účast dvorního tesařského mistra Josefa Löfflera je spolehlivě doložena u krovu nad východní částí kostela Narození Páně, který je skutečně velkolepým dílem. Löffler byl sousedem a zároveň blízkým přítelem a spolupracovníkem mladšího z obou Dientzenhoferů, Kiliána Ignáce, s nímž se potkal i na této loretánské zakázce.

krov4

 zdroj: Jiří Bláha, Krovy a střechy pražské Lorety, in: Loreta Dientzenhoferů, Příběh loretánského průčelí. Sborník statí a katalog výstavy, Praha 2017.

foto: Vladimír Přibyl

logo magistrat

logo MK