Loreta Praha

Rekonstrukce hlavního průčelí Lorety

Rekonstrukce hlavního průčelí Lorety

Náročná rekonstrukce zahrnovala řadu speciálních restaurátorských prací a podílelo se na ní velké množství odborníků z různých oborů.
2014-17

 

pruceli01

Obnova krásy Dientzenhoferova dynamického průčelí, zdobeného řadou kamenosochařských prvků znamenala náročný úkol pro všechny zúčastněné. Rekonstrukce se promítla i do aktuální loretánské výstavy - nenechte si ji ujít! Po dlouhých přípravách bylo postupně restaurováno šest pískovcových plastik střední části fasády - sv. Kryštof a sv. Klára na horní atice při střední věži, sv. Josef a sv. Jan Křtitel na středovém balkoně a sv. František se sv. Antonínem Paduánským po stranách hlavního portálu. Nebývalou kvalitou a půvabem se oživil také fas7zrestaurovaný mramorový alianční erb Filipa Hyacinta z Lobkowicz a jeho dvou manželek nad středovým portálem. V r. 2016 byla zrestaurována také dvě velká sousoší při rohových kaplích - sv. Felix z Cantalicie a sv. Jan Nepomucký. Vedle sochařů a kameníků odvedli vynikající práci také umělečtí pasíři, kováři a pozlacovači na kovových částech - zejména čtveřice barokních vrat po opravě doslova "rozsvítila" celou fasádu. Restaurována byla také všechna okna a okenní mříže, včetně oválných okének na věži. Patřičnou péči dostaly trámy nesoucí vzácné holandské zvony v hodinové věži, nově řešena byla také podlaha a v lucerně věže, která dříve zatékáním ohrožovala hodinový stroj zvonohry. 

Rekonstrukce průčelí bude, dá-li Bůh, v roce 2017 dokončena pracemi na krytém mostku, spojujícím Loretu se sousedním klášterem kapucínů. Děkujeme návštěvníkům, že byli v průběhu rekonstrukce v letech 2015/16 shovívaví k poněkud zhoršenému přístupu do naší loretánské svatyně. Odměnou je nám všem zcela obnovené průčelí významné pražské památky.000m1

Náročnou rekonstrukci finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy (odsolení soklu a drenáže v r. 2014, rekonstrukce střední části v r. 2015, rekonstrukce bočních rizalitů v r. 2016), na restaurování soch sv. Františka a sv. Antonína přispělo Ministerstvo kulury ČR z Havarijního programu. Děkujeme všem institucím i jedincům z řad odborné veřejnosti za podporu při realizaci takto rozsáhlého úkolu!

fas1

Podívejte se na pestrost různých profesí a odborností, které se během letošního roku při rekonstrukci průčelí uplatnily alespoň prostřednictvím několika momentek :-))

fas8fas9fas10fas01

 

fas02fas03fas04fas3

 

000m2