Loreta Praha

Restaurování skříní ve Staré klenotnici Lorety

Restaurování skříní ve Staré klenotnici Lorety

V roce 2021 byla dokončena V. etapa restaurování původních barokních skříní v interiéru Staré klenotnice.

V prosinci r. 2021 byly dokončeny práce na restaurování poslední barokní skříně ve Staré klenotnici. Podařilo realizovat již 5. etapu restaurování unikátního souboru původního mobiliáře Staré klenotnice pražské Lorety. Jde o barokní skříně z r. 1702, upravované na konci 19. století. Původní mobiliář klenotnice, který je součástí sbírky "Loretánský poklad" evidované v CES, je ve špatném technickém stavu a vyžaduje restaurování. Plánovaná celková rehabilitace zmíněných prostor umožní v budoucnu zpřístupnění těchto působivých částí interiéru pražské Lorety veřejnosti  a vystavení vybraných děl pokladu v původním uspořádání, což nepochybně několikanásobně zvýší autentičnost prezentace této výjimečné sbírky votivních darů. 

datace: před r. 1702, úpravy 1882

restaurovali: Jan Beran (dřevo), David a Robert Ritschelovi (kovy)

Práce na V. etapě restaurování mobiliáře Staré klenotnice proběhly za finančního přispění Ministerstva kultury ČR 
v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví.