Loreta Praha

Restaurování dalších dveří ve Staré klenotnici Lorety úspěšně dokončeno

Restaurování dalších dveří ve Staré klenotnici Lorety úspěšně dokončeno

Na konci roku 2023 byla dokončena VI. etapa restaurování mobiliáře Staré klenotnice – barokní dveře, spojující druhou a třetí místnost historické klenotnice v přízemí průčelní budovy. Prostor je zatím nepřístupný, ale usilovně pracujeme na tom, aby se brzy otevřel návštěvníkům.

 

V prosinci r. 2023 byly dokončeny práce na restaurování druhých barokních dveří v interiéru Staré klenotnice. V tomto roce se podařilo realizovat již 7. etapu restaurování unikátního souboru původního mobiliáře Staré klenotnice pražské Lorety. Jde o barokní skříně z r. 1702, upravované na konci 19. století, a také troje původní barokní kované dveře. Plánovaná celková rehabilitace zmíněných prostor umožní v budoucnu zpřístupnění těchto působivých částí interiéru pražské Lorety veřejnosti  a vystavení vybraných děl pokladu v původním uspořádání, což nepochybně několikanásobně zvýší autentičnost prezentace této výjimečné sbírky votivních darů. 

datace: před r. 1702

restaurovali: Jan Beran (dřevo), David a Robert Ritschelovi (kovy)

Práce na VII. etapě restaurování mobiliáře Staré klenotnice proběhly za finančního přispění Ministerstva kultury ČR 
v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví.