Loreta Praha

Restaurování vstupních dveří ve Staré klenotnici Lorety

Restaurování vstupních dveří ve Staré klenotnici Lorety

V roce 2022 byla dokončena VI. etapa restaurování mobiliáře Staré klenotnice.

V prosinci r. 2022 byly dokončeny práce na restaurování vstupních barokních dveří do interiéru Staré klenotnice. V tomto roce se podařilo realizovat již 6. etapu restaurování unikátního souboru původního mobiliáře Staré klenotnice pražské Lorety. Jde o barokní skříně z r. 1702, upravované na konci 19. století, a také troje původní barokní kované dveře. Plánovaná celková rehabilitace zmíněných prostor umožní v budoucnu zpřístupnění těchto působivých částí interiéru pražské Lorety veřejnosti  a vystavení vybraných děl pokladu v původním uspořádání, což nepochybně několikanásobně zvýší autentičnost prezentace této výjimečné sbírky votivních darů. 

datace: před r. 1702

restaurovali: Jan Beran (dřevo), David a Robert Ritschelovi (kovy)

Práce na VI. etapě restaurování mobiliáře Staré klenotnice proběhly za finančního přispění Ministerstva kultury ČR 
v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví.