Loreta Praha

Restaurování soch z oltáře Ecce Homo

Restaurování soch z oltáře Ecce Homo

V roce 2022 byla dokončena II. etapa restaurování bočního oltáře kapucínského klášterního kostela v Sušici

V prosinci r. 2022 byly dokončeny práce na restaurování soch z levého bočního oltáře v klášterním kostele sv. Felixe z Cantalicie v Sušici: dvou letících andělů z nástavce oltáře, několika andílčích hlaviček a sošky fénixe z vrcholu oltářní architektury.

Rokokový oltář edikulového typu má ve středu retabula obraz Ecce Homo. Na menze tumbového tvaru spočívá na nízkém predelovém odstupnění dvojice na koso postavených konvexně vypjatých kubických soklů, z nichž vyrůstají dva štíhlé tordované volné sloupy, vynášející úseky rozeklaného kladí a kordonové římsy. Středová plocha retabula je rozčleněna nízkou reliéfní ornamentální řezbou, v níž převažují motivy rokají a mřížek. Obraz je adjustován v bohatě řezaném rokajovém zlaceném rámu s prořezávaným christogramem ve vrcholu. Pod ním je na půlválcovém tabernáklu umístěn relikviář v klasicizujícím zlaceném rámu. Nástavec nese na středu oválný obraz sv. Barbory, k němuž po stranách přiklekávají adorující andělé. Zcela ve vrcholu, nad římsou s čabrakovým závěsem a okřídlenou andílčí hlavičkou je komponována stříbřená plastika Fénixe vylétavajícího z plamenů - symbol Kristova Zmrtvýchvstání.

datace: 40. léta 18. století

restauroval MgA. Jindřich Šlechta, Horažďovice

Práce na II. etapě restaurování oltáře proběhly za finančního přispění Ministerstva kultury ČR
v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek.

 

Snímek obrazovky 2024-03-27 v 15.54.09.jpg