Loreta Praha

Pozdně středověký kalich

Pozdně středověký kalich

Mezi barokními zlatnickými díly Loretánského pokladu je tato pozdně středověká realizace spíše výjimkou. Je možné, že kalich byl původně součástí Svatovítského pokladu, do Lorety se dostal prostřednictvím Lobkowiczů.
1510

 Jediným pozdně středověkým dílem Loretánského pokladu je pozoruhodný stříbrný zlacený kalich, datovaný na dříku k r. 1510. Umělecké dílo daroval pokladu r. 1654 Kryštof Ferdinand Popel z Lobkowicz.

Tato zřejmě pražská zlatnická práce je zdobena kombinovanou technikou: koš kupy (vlastního těla nádoby) nese šestici polí střídavě modrého a červeného smaltu s kresebně pojatými postavami světců, Krista Trpitele a Panny Marie. Na šestilaločné noze jsou reliéfní polopostavy světců, lité a jemně cizelované.