Loreta Praha

Alena Maršíková Michálková

Alena Maršíková Michálková

Historicky poučenou interpretaci studuje na Akademii staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, hru na varhany u Roberta Huga. Absolvovala kurz pro varhaníky při Arcibiskupství pražském u Pavla Černého, zúčastnila se kurzů pro varhaníky pořádaných Církevní konzervatoří v Opavě. 

Absolvovala studium katolické teologie na Katolické teologické fakultě UK a muzikologii na Filozofické fakultě UK.