Loreta Praha

Vít Janata

Vít Janata

Vystudoval kompozici u Antonína Bílého na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Jako sbormistr spolupracoval s pěveckými sbory při kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově a se smíšeným sborem ČVUT, dodnes vede loretánský pěvecký soubor Collegium Quod Libitum. 

Působí jako varhaník v pražské Loretě a v klášterním kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech. Ve skladbě se věnuje převážně tvorbě sborové, instrumentální (zejména pro varhany a trubky), a dalším skladbám pro účely liturgie. V jeho Nahrávacím studiu Chorus již vznikla řada snímků převážně s klasickou a duchovní tvorbou.