Loreta Praha

Změna melodie zvonohry na CNN Prima News

Změna melodie zvonohry na CNN Prima News

Akční reportáž Vladimíra Procházky z generální zkoušky na změnu melodie automatu loretánské zvonohry si můžete v záznamu připomenout v archivu zpráv CNN Prima News.

Akční reportáž Vladimíra Procházky z generální zkoušky na změnu melodie automatu loretánské zvonohry si můžete v záznamu připomenout v archivu zpráv CNN Prima News.