Loreta Praha

Pracovní list pro mladší školní děti (7 – 11 let)

Pracovní list pro mladší školní děti (7 – 11 let)

Doporučujeme 

 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • nechat žáky pracovat ve skupinkách po dvojicích/trojicích/čtveřicích (každá skupinka 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • žáci by s sebou měli mít psací potřeby
 • vyžádat si klíče od truhliček pro "hledací hru" – optimálně pro každou skupinku jeden klíč (k zapůjčení v pokladně Lorety)
 • možno zapůjčit také psací podložky (v omezeném počtu)
 • zvážit zapůjčení plyšové opičky - kapucína (vhodné pro 1. třídu)

Pracovní list pro malé dětské návštěvníky vychází z drobné zajímavosti – na jednom z reliéfů vnějšího obložení loretánské kaple je v průvodu Tří králů, přicházejících poklonit se narozenému Spasiteli, zobrazena také opička, která tahá jednoho z králů za suknici. Tento pozoruhodný detail, který děti zaujme, je navíc součástí vánoční scény, která je dětem většinou dobře známa. Opička je zvědavá ... chtěla by asi vědět, co to králové tomu děťátku přinesli ... dobrý začátek něčeho, co by nemělo být nudné a nezáživné. Aby nebyla prohlídka Lorety pro děti příliš dlouhá, doporučujeme vynechat severní část ambitu s kaplemi a jít rovnou k loretánské kapli, začít tzv. "od opičky".

0022b

Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

0 CZ A4n

Skutečnost, že Loretu od jejího založení duchovně spravují bratři kapucíni z kláštera odnaproti, může srozumitelně ilustrovat sama opička – malpa kapucínská. Máme vyzkoušeno, že mladší děti (1. třída ZŠ) velmi dobře reagují také na přítomnost plyšové opičky – kapucína, která může být jejich "průvodce". Pokud budete mít zájem, můžeme opičku pro účel prohlídky zapůjčit :-)).

Hlavní ideovou osou pracovního listu pro mladší školní děti je fenomén daru, věci, která je spojena s Vánocemi, tedy s narozením Ježíška – něco pro děti velmi dobře známé. V zásadě jde o to, ukázat dětem, jak důležitou roli dary hrají, a to nejen v historii Lorety, ale i v našich životech. Jaká je radost obdarovaného a jaká je radost toho, kdo dává. Loreta byla jako poutní místo zahrnována dary zbožných poutníků, celý poklad je vlastně souborem darů ... toto téma nabízí mnoho podob – pracovní list by měl být vodítkem k rozhovoru s dětmi na toto téma. K pochopení smyslu samotné Lorety vede metafora schránky, skrývající vzácný "poklad"

"Hledací hra" je samozřejmě velmi vděčná, děti budou rády hledat všechny tři "královské dary". První truhlička s darem se skrývá přímo v Loretánské kapli. V této věkové kategorii se nám osvědčilo mít pro skupinu dětí několik pracovních listů, aby mohly pracovat ve dvojicích nebo trojicích. Jeden z trojice dostane na starosti vyplňování PL, bude "písař". Další ze skupinky může být "klíčník" (můžete si při vstupu půjčit i několik klíčů, i když jsou všechny stejné a odemknou všechny truhličky). Aby pro děti bylo hledání zábavné, musí nejdříve najít indicii, která jim řekne, kde najdou další truhličku. Indicie jsou malé kovové destičky s rytým nápisem, určujícím místo, kam je třeba se vydat. První indicii najdou děti vně Loretánské kaple, při severní stěně, kde je vpravo dole ve výklenku socha proroka Amose (indicie pošle děti do klenotnice v 1. patře), další indicii pak najdou na okenním parapetu u portrétu hraběnky Kolowratové, který visí vpravo od vchodu do klenotnice (indicie pošle děti do modelu krypty). Aby se děti u truhliček netlačily, je ideální nechat je postupně všechny potichu nahlédnout dovnitř, aby viděly obrázek, ale neříkaly, co vidí. Teprve až se všichni podívají, řeknou svým "písařům", jaký obrázek mají do PL nakreslit. 

Po prohlídce Loretánské kaple můžete vzít děti do kostela a ukázat jim např., jak se čemu v kostele říká, kde je vchod do krypty, co je to krypta (aby to věděli, až budou na konci vstupovat do jejího modelu). Pak projděte ambitem a po schodech pokračujte do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o loretánské zvonohře, jak se ovládá, čím je zvláštní. Poté samozřejmě klenotnice. Prohlídku pak zakončíte v modelu krypty, kde děti většinou velmi zaujmou reprodukce fresek s motivy "smrťáků" a lebek. I tady je místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

Správné odpovědi na otázky obsažené v pracovním listu:

Strana 1

 • za Ježíškem přišli Tři králové od Východu
 • reliéf s výjevem Klanění Tří králů najdete na jižní straně Loretánské kaple

Strana 2

 • kameny na stavbu Loretánského domku byly převezeny lodí
 • Ježíšek i P. Marie mají na hlavách korunky
 • v truhličce s kadidlem (v Loretánské kapli) je piktogram srdce – symbolu lásky

Strana 3

 • v truhličce se zlatem (v klenotnici) je piktogram kříže – symbolu víry
 • Diamantové monstranci se říká Pražské slunce, protože její horní část opravdu jako slunce vypadá, jako by se vznášela bez tíže
 • obraz hraběnky Kolowratové najdete vpravo před vstupem do klenotnice, pět rozdílů: barva očí, křížek na krku, klobouk, chybějící spona ve vlasech, menší naušnice
 • Bůh Otec posílá Ducha svatého v podobě bílé holubice

Strana 4

 • původních holandských zvonů je 27
 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • chlapec na fresce se opírá o lebku – obraz symbolizuje pomíjivost lidského života: "Homo bulla est" "Člověk je jako bublina" – lidský život může skončit znenadání, jako když praskne mýdlová bublinka
 • v truhličce s myrhou je piktogram kotvy – symbolu naděje
 • v truhličce s myrhou (v modelu krypty) je piktogram kotvy – symbolu naděje