Loreta Praha

Pracovní list pro předškolní děti (4 – 6 let)

Pracovní list pro předškolní děti (4 – 6 let)

Doporučujeme 

 • předem prostudovat PL a pokyny k němu
 • nechat děti pracovat společně (stačí 1 PL - zdarma k dispozici v pokladně Lorety)
 • pedagog by s sebou měl mít psací potřeby (stačí tužka)
 • vyžádat si tři klíče od truhliček pro "hledací hru" (k zapůjčení v pokladně Lorety)
 • možno zapůjčit psací podložku pro pohodlnější kreslení
 • možno zapůjčit plyšovou opičku - kapucína pro zpestření prohlídky

Pracovní list pro nejmenší dětské návštěvníky vychází z drobné zajímavosti – na jednom z reliéfů vnějšího obložení loretánské kaple je v průvodu Tří králů, přicházejících poklonit se narozenému Spasiteli, zobrazena také opička, která tahá jednoho z králů za suknici. Tento pozoruhodný detail, který děti zaujme, je navíc součástí vánoční scény, která je dětem většinou dobře známa. Opička je zvědavá ... chtěla by asi vědět, co to králové tomu děťátku přinesli ... dobrý začátek něčeho, co by nemělo být nudné a nezáživné. Aby nebyla prohlídka Lorety pro malé děti příliš dlouhá, doporučujeme vynechat severní část ambitu s kaplemi a jít rovnou k loretánské kapli, začít tzv. "od opičky".

0022b

Celý pracovní list si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE

0 CZ A4n

Skutečnost, že Loretu od jejího založení duchovně spravují bratři kapucíni z kláštera odnaproti, může srozumitelně ilustrovat sama opička – malpa kapucínská. Máme vyzkoušeno, že nejmenší děti velmi dobře reagují také na přítomnost plyšové opičky – kapucína, která může být jejich "průvodce". Pokud budete mít zájem, můžeme opičku pro účel prohlídky zapůjčit :-)).

Hlavní ideovou osou pracovního listu pro předškoláky je fenomén daru, věci, která je spojena s Vánocemi, tedy s narozením Ježíška – něco pro děti velmi dobře známé. V zásadě jde o to, ukázat dětem, jak důležitou roli dary hrají, a to nejen v historii Lorety, ale i v našich životech. Jaká je radost obdarovaného a jaká je radost toho, kdo dává. Loreta byla jako poutní místo zahrnována dary zbožných poutníků, celý poklad je vlastně souborem darů ... toto téma nabízí mnoho podob – pracovní list by měl být vodítkem k rozhovoru s nejmenšími na toto téma.

"Hledací hra" je samozřejmě velmi vděčná, děti budou rády hledat všechny tři "královské dary". První truhlička s darem se skrývá přímo v Loretánské kapli. V této věkové kategorii se nám osvědčilo mít pro skupinu dětí jen jeden pracovní list, který dostane na starosti vybrané šikovné dítko, "písař". Další tři děti mohou být "klíčníky" (můžete si při vstupu půjčit tři klíče, i když jsou všechny stejné a odemknou všechny truhličky). Aby pro děti nebylo hledání těžké, pedagog by měl být jejich průvodcem a napovědět jim, kde najdou další truhličku (druhá je v klenotnici v 1. patře a třetí v modelu krypty). Aby se děti u truhliček netlačily, je ideální nechat je postupně všechny potichu nahlédnout dovnitř, aby viděly obrázek, ale neříkaly, co vidí. Teprve až se všichni podívají, řeknou všichni najednou "písaři", jaký obrázek má do PL nakreslit. 

Po prohlídce Loretánské kaple můžete vzít děti do kostela a ukázat jim např., jak se čemu v kostele říká, kde je vchod do krypty, co je to krypta (aby to věděli, až budou na konci vstupovat do jejího modelu). Pak projděte ambitem a po schodech pokračujte do 1. patra, kde se můžete nejdřív zastavit u panelu zvonohry a říci si podle listu pár věcí o loretánské zvonohře, jak se ovládá, čím je zvláštní. Poté samozřejmě klenotnice a Loretánský poklad. Prohlídku pak zakončíte v modelu krypty, kde děti většinou velmi zaujmou reprodukce fresek s motivy "smrťáků" a lebek. I tady je místo pro zamyšlení nad smyslem lidské existence, nad nadějí křesťana, že smrt je branou k životu věčnému.

Správné odpovědi na otázky obsažené v pracovním listu:

Strana 1

 • za Ježíškem přišli Tři králové od Východu
 • reliéf s výjevem Klanění Tří králů najdete na jižní straně Loretánské kaple
 • na reliéfech je řada dalších zvířátek - spolu s opičkou jsou na reliéfu Klanění také koně, velbloudi (jejichž hlavy vypadají spíš jako příšery Loch-Ness), samozřejmě vůl a osel u jesliček. Na reliéfu Zvěstování (v čele kaple u vchodu) má P. Marie za sebou malou kočičku. Když půjdete proti směru hodinových ručiček k severní stěně kaple, v pravém dolním výklenku je socha proroka Amose, který má u nohou střapatého pejska. Na reliéfu Narození P. Marie na severní stěně vlevo malý pejsek očichává plenku.

Strana 2

 • kameny na stavbu Loretánského domku byly převezeny lodí
 • šaty P. Marie jsou červené, stejně, jako Ježíška, plášť Marie i Ježíška je modrý (uznat lze i zelenou)
 • v truhličce s kadidlem je piktogram srdce – symbolu lásky

Strana 3

 • v truhličce se zlatem je piktogram kříže – symbolu víry
 • Diamantové monstranci se říká Pražské slunce, protože její horní část opravdu jako slunce vypadá, jako by se vznášela bez tíže
 • obraz hraběnky Kolowratové najdete vpravo před vstupem do klenotnice

Strana 4

 • zvony loretánské zvonohry se nehýbají, když do nich bouchají kladívka, hraje automat, když do nich tlučou srdce, hraje člověk
 • chlapec na fresce se opírá o lebku – obraz symbolizuje pomíjivost lidského života: "Homo bulla est" "Člověk je jako bublina" – lidský život může skončit znenadání, jako když praskne mýdlová bublinka
 • v truhličce s myrhou je piktogram kotvy – symbolu naděje