Loreta Praha

Domácí oltářík – Jesličky z Augsburgu

Domácí oltářík – Jesličky z Augsburgu

K nejcennějším dílům Loretánského pokladu patří domácí oltářík z ebenového dřeva se stříbrnou figurální skupinou Narození Páně - je to tedy takový velmi luxusní šlechtický domácí betlém.
před r. 1625

 

K nejcennějším dílům Loretánského pokladu patří domácí oltářík z ebenového dřeva se stříbrnou figurální skupinou Narození Páně - je to tedy takový velmi luxusní šlechtický domácí betlém.


Scéna Narození Ježíška je zasazena do precizně vypracované portálové architektury s řadou stříbrných tepaných a cizelovaných aplikací. Nástavec zdobí stříbrné sošky Piety a Krista jako Salvatora Mundi. Oltářík je značen erbem rodu Mollartů, z něhož pocházela hraběnka Markéta, provdaná poprvé za Adama Havla Popela z Lobkowicz, matka zakladatelky Lorety Benigny Kateřiny z Lobkowicz. Oltářík vznikl zřejmě u příležitosti Markétina druhého sňatku a do Lorety byl pravděpodobně darován až po její smrti, z odkazu Benigny Kateřiny. Dílo nese augsburskou značku a podle mistrovského označení pochází z ruky zlatníka Abraha Lottera ml., jehož práce jsou v Augsburgu doloženy v letech 1618 - 1625. Srovnatelná díla se nacházejí např. ve známé klenotnici mnichovské Rezidence.