Loreta Praha

Knihovna v Praze na Hradčanech

Knihovna v Praze na Hradčanech

Kapucínská provinční knihovna je soukromou knihovnou řádu Menších bratří kapucínů. Nachází se v historických prostorách třetí kvadratury pražského hradčanského kláštera. 

Aktuálně spravuje jak historické fondy pražské, tak knihovní fondy dalších kapucínských klášterů, které byly řádu vráceny v restituci. Knihy jsou zčásti uloženy v původním uspořádání, v prostých vestavěných barokních skříních, zčásti v nových skříních a trezorech. 

mostek2a

Knižní fond KPK je přístupný všem badatelům bez rozdílu, avšak pouze
v prezenční formě a po řádném vyplnění badatelského listu a jeho ověření provinčním knihovníkem.

KNIHOVNA JE OTEVŘENA PRO BADATELSKOU VEŘEJNOST
vždy ve čtvrtek 9:00 - 12:30 a 13:30 - 15:30
V jiné pracovní dny je to možné u dlouhodobějších badatelských záměrů po dohodě
s provinčním knihovníkem.

mostek4

Kapucínská provinční knihovna 
Loretánské nám. 99/6
11800 PRAHA 1 - Hradčany
tel. +420 222 765 449

provinční knihovník: Mgr. Vlasta Scheuflerová
pomocný proviční knihovník: Mgr. Tomáš Pracný OFMCap.

mostek3

Těšíme se na vaši návštěvu!