Loreta Praha

Kalich z Lorety na výstavě Europa Jagellonica

Kalich z Lorety na výstavě Europa Jagellonica

Jediné pozdně středověké dílo Loretánského pokladu bylo zapůjčeno na výjimečný výstavní projekt Europa Jagellonica, představující reprezentativní průřez uměním pozdní gotiky a rané renesance v prostoru střední Evropy.

europa jagellonica2Výstavu nejprve hostila GASK v Kutné Hoře (květen - září 2012), poté se přesunula do polské Varšavy (říjen 2012 - leden 2013), aby nakonec skončila v německé Postupimi (březen - červen 2013). Projekt uspořádaly dohromady čtyři muzea umění z České republiky, Polska a Německa ve spolupráci s vědecko-výzkumným institutem při univerzitě v Lipsku: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG), Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW), Zamek Królewski w Warszawie (ZKW) a Das Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO).

europa jagellonica